Veřejná konzultace k hodnocení pravidel pro poskytování podpor na zdravotní a sociální služby, které mají charakter služeb obecného hospodářského zájmu

13. 8. 2019
Evropská komise zahájila na konci července veřejnou konzultaci k pravidlům veřejné podpory, které se vztahují na služby obecného (hospodářského) zájmu (tzv. SOHZ) ve zdravotnictví a v sociální oblasti, a dále k tzv. nařízení de minimis pro SOHZ.

Veřejná konzultace probíhá ve dvou liniích – obecné a cílené. Informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici zde. Do cílené konzultace se mohou zapojovat pouze zástupci orgánů státní správy a územních samospráv, a to prostřednictvím dotazníku, který je přístupný zde po zadání hesla (pozn. v horní části obrazovky lze zvolit slovenštinu či jiný jazyk, čeština bohužel není dostupná). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) je v případě zájmu zástupců orgánů státní správy a územních samospráv připraven heslo pro přístup sdělit, a to na základě písemné žádosti (např. e‑mail).

Zástupci orgánů státní správy a územních samospráv jsou pak, s odkazem na kompetence Úřadu, v případě zapojení do konzultace vyzýváni k zaslání kopie vyplněného on-line dotazníku obratem na elektronickou adresu podatelny Úřadu (posta@uohs.cz ).

Veřejná konzultace bude ukončena 6. listopadu 2019.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/077/VP016

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

22. srpna 2019 / Studie Evropské komise o dopadech pravidel veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace Do studie o dopadech pravidel veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace se zapojili jak příjemci podpory, tak poskytovatelé z několika členských států EU. Zabývá se použitím pravidel...

2. srpna 2019 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz