V pořadu 168 hodin v České televizi nezazněly odpovědi předsedy ÚOHS

1. 4. 2019

V nedělním pořadu České televize „168 hodin“ byla odvysílána reportáž týkající se probíhajícího policejního vyšetřování přezkumu zadávacího řízení na systém elektronického mýtného. Přestože Úřad pořadu odpovědi předsedy ÚOHS Petra Rafaje na položené otázky poskytl (byť v textové podobě), ani jedna z nich nebyla v pořadu zveřejněna.

Zveřejňujeme tedy plné znění poskytnutých odpovědí:

Odpověď na dotazy týkající se setkání v listopadu 2017 a údajné ovlivňování rozhodování UOHS

Musím nejprve zdůraznit, že všechna rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou vydávána pouze na základě platných právních předpisů a rozhodování není nikým ovlivňováno. Stejně tak uváděná schůzka neměla žádný dopad a ani vliv na vedená řízení. K podrobnostem se nemohu vyjádřit, neboť jsem s ohledem na policejní vyšetřování vázán mlčenlivostí.

Odpověď na dotaz, proč Úřad odmítá vyjádření na kameru

Vzhledem k policejnímu vyšetřování je daná věc velice citlivá a vyžaduje si jen přesná vyjádření, což zaručuje pouze psaný text. Při vyjádření na kameru by mohlo dojít ke zkreslení a vytržení z kontextu.

Odpověď na dotaz týkající se kritiky ze stran neziskových organizací a některých politiků a výzev k odstoupení z funkce

V současné situaci je každému zjevně jedno, zda se skutečně stalo či nestalo něco nezákonného. Média, neziskové organizace i někteří politici mají na základě neověřených informací a spekulací již zcela jasno o rozsudku, aniž by vyčkali na výsledky vyšetřování. Vážím si naopak politiků, kteří respektují presumpci neviny.

Odpověď na dotaz ohledně kritické analýzy EconLab z roku 2017

Se zástupci EconLabu jsme se v minulosti neshodli již mnohokrát. Jejich analýza z roku 2017 byla založena na datech o rozhodnutích již od roku 2012, tudíž při svém zveřejnění naprosto neodpovídala aktuální situaci, na což jsme hned upozorňovali tiskovou zprávou. V roce 2017 byla průměrná doba na vydání rozhodnutí v prvním stupni 32 dnů, ve druhém stupni pak 52 dnů, v roce 2018 to bylo obdobné.  Lhůta je přitom 60 dnů, takže v obou instancích se rozhoduje zcela v souladu se správními lhůtami, přitom v I. stupni dokonce výrazně rychleji. Přesto někteří stále opakují, ať už úmyslně nebo z neznalosti, nepravdy o tom, že Úřad ve lhůtách nerozhoduje a snaží se tak pošpinit kvalitní práci zaměstnanců Úřadu.

Obdobně tomu bylo se statistickými daty zveřejněnými Evropskou komisí, která bohužel nebyla dostatečně zpracována a do našich lhůt například započítávala i dobu, kdy případ ležel u soudu, což mnohdy bylo několik let. Komise po našich výhradách nedostatky uznala a potvrdila, že skutečné délky řízení ve druhém stupni byly o desítky procent nižší, než uváděla. Dopis EK samozřejmě můžeme doložit.

 

K chystané reportáži pořadu Reportéři ČT, která má být odvysílána dnes večer, může Úřad uvést pouze tolik, že v posledních třech týdnech nebyl požádán ze strany tohoto pořadu o jakékoliv vyjádření.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/027

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti podpory de minimis přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně...

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz