Povolena podmínečná podpora pro VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě žádosti ministerstva financí povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

Výjimka se týká kapitalizace pohledávky České konsolidační agentury a její dceřinné společnosti Konpo, s.r.o. v celkové výši 291.760.000 korun, jejich vkladem do základního jmění společnosti VÁLCOVNY PLECHU.

„Výjimka ze zákazu veřejné podpory byla povolena s podmínkou, že její poskytovatel zajistí uskutečnění celkem pěti podmínek,“ uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

Podmínky stanovené předsedou ÚOHS:

  „V minulosti nebylo možné veřejnou podporu do oblasti ocelářství povolit z důvodu neexistence výjimky pro české hutnictví ze strany Evropské unie,“ dodal předseda ÚOHS Josef Bednář.

  odbor tisku a informací ÚOHS

  1. poskytování veřejné podpory společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. bude plně v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentu Společná pozice Evropské unie ze dne 22.října 2002, Kapitola 6: Hospodářská soutěž,
  2. společnost VÁLCOVNY PLECHU, a.s., v souladu s harmonogramem čistého snížení kapacit u finálních výrobků, v termínu do 31.12.2004 zastaví výrobu Teplé válcovací tratě č.1, č.2 a v termínu do 31.12.2005 pak předmětné válcovací tratě trvale demontuje,
  3. společnost VÁLCOVNY PLECHU, a.s. bude postupovat v  souladu se schváleným podnikatelským plánem,
  4. bude Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předložena hodnotící zpráva o průběhu a plnění programu restrukturalizace ve společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. do 13.3.2003, která bude předkládána v aktualizované podobě každých následujících šest měsíců vždy k datu 1.9 a 1.3 až do 1.3.2007,
  5. bude umožněn přístup expertům pověřených Evropskou komisí a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na pozemky společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. do všech jejích objektů, místností, které jsou místem prověřování, umožní jim nahlížet do jejích obchodních knih a jiných obchodních záznamů, pořizovat si z nich výpisy a na místě požadovat vysvětlení. 

  7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

  29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

  25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

  21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

  18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

  13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

  12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

  17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

  Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

  Email:
  Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
  Významná tržní síla
  Hospodářská soutěž
  Veřejné zakázky
  Veřejná podpora
  cs | en
  +420 542 167 111 · posta@uohs.cz