Nejedná se o veřejnou podporu pro ČEZ

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil dne 28. února správní řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro společnost ČEZ.

Správní řízení související s prodejem majetkové účasti na podnikání osmi regionálních distribučních společností bylo zastaveno, protože Úřad došel k závěru, že se v tomto případě nejedná o veřejnou podporu ve smyslu zákona o veřejné podpoře.

Své rozhodnutí ÚOHS opřel mj. o stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, které obdržel začátkem února tohoto roku. I když je z hlediska pravidel Evropských společenství privatizace na základě veřejné soutěže v oblasti veřejné podpory optimální forma, nelze zpochybnit, že vláda je zákonem č. 92/1991 Sb. (o podmínkách převodu majetku na jiné osoby), oprávněna rozhodnout o způsobu privatizace.

Pokud není využit prodej majetkového podílu státu prostřednictvím burzy, nebo výběrového řízení, lze jako rovnocenný postup použít ocenění tohoto podílu nezávislým znalcem, kterého v tomto případě jmenoval na základě ustanovení paragrafu 196a odst. 3 obchodního zákoníku Městský soud v Praze. Tento posudek považuje ÚOHS za relevantní a právně nenapadnutelný. Obchodním zákoníkem stanovené jednání, tedy ocenění konkrétního majetkového podílu znalcem, nemůže být považováno za jednání, které je v rozporu se zákonem o veřejné podpoře. Plnění zákonem uložené povinnosti totiž nemůže být současně porušením jiného zákona.

Josef Bednář, předseda ÚOHS

Doplnění:

ÚOHS zastavil vzhledem k ČEZu pouze správní řízení ohledně možné veřejné podpory. Stále ovšem probíhá druhoinstanční řízení ve věci fúze (ČEZ/regionální distributoři) samotné. Rozhodnutí bude vydáno v nejbližších týdnech.

odbor tisku a informací ÚOHS

7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz