Povolena veřejná podpora pro společnost TESCAN

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti TESCAN, s.r.o.

A to formou dotace na podnikatelskou činnost, jež bude poskytnuta v souladu s podmínkami Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center schváleného usnesením vlády České republiky v červnu loňského roku. Cílem tohoto programu je podpora investičních projektů vedoucích k rozšiřování a zakládání technologických center, týkajících se high-tech výrobků a technologií na území České republiky a vytváření nových pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky.

Předseda ÚOHS ovšem ve svém rozhodnutí stanovil jednu podmínku. „Podpora nesmí překročit třiašedesát procent celkové hodnoty skutečně vynaložených uznatelných nákladů na poskytnutí podpory vztahujících se k investičnímu projektu příjemce a nesmí přesáhnout částku 15,83 milionů korun,“ uvedl předseda Josef Bednář.

Společnost TESCAN se sídlem v Brně se zabývá výrobou , instalací a opravami elektrických strojů a přístrojů, poskytováním software a obchodní živností. Společnost se mimo jiné zabývala vývojem počítačového řízení a analýzy obrazu pro elektronové i světelné mikroskopy, modernizací elektronových mikroskopů, vývojem tunelového mikroskopu, vývojem a výrobou digitálního elektronového mikroskopu. Jedná se o společnost, jež splňuje znaky malého a středního podniku.

Společnost zamýšlí realizovat v okresu Brno - město počáteční investici do rozšíření výroby o nové inovační technologické aktivity v oblasti elektronové mikroskopie zaměřené na vývoj a konstrukci a realizaci prototypů a výroby autoemisních rastrovacích elektronových mikroskopů. V rámci projektu bude prováděn aplikovaný výzkum a vývoj elektronově optické soustavy s autoemisní tryskou a elektronových obvodů. Bude vytvořena výrobní dokumentace, na jejíž základě budou zhotoveny dva prototypy přístroje a provedeny jejich zkoušky, a vytvoření software pro ovládání přístroje a zpracování a vyhodnocování získaných informací. Uvedený typ mikroskopu patří mezi špičkové zařízení s nejvyššími dosažitelnými parametry v oblasti rastrovací elektronové mikroskopie.

odbor tisku a informací ÚOHS

7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz