Výjimka ze zákazu VP pro Mora Moravia

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti MORA MORAVIA, a.s.

Výjimka ve výši 74,75 milionů korun má být poskytnuta v rámci postoupení pohledávek České konsolidační agentury.

Výjimka ze zákazu veřejné podpory byla povolena za několika podmínek. Ministerstvo financí jako poskytovatel podpory má do půl roku předložit antimonopolnímu úřadu zprávu o plnění schváleného restrukturalizačního plánu, která bude aktualizována každých následujících šest měsíců. Po ukončení restrukturalizace pak bude předložena závěrečná hodnotící zpráva o jejím průběhu. Restrukturalizační plán přesvědčil, že při jeho implementaci je šance na dosažení dlouhodobé životaschopnosti společnosti MORA.

„Ministerstvo financí zajistí plnou implementaci schváleného restrukturalizačního plánu v podobě Strategického a podnikatelského záměru společnosti MAGNUM Production na odkup pohledávek ČKA za společností MORA MORAVIA. Tento restrukturalizační plán bude realizován do konce příštího roku. Do stejného data se uskuteční prodej dceřinné společnosti MORA TOP strategickému investorovi. Odprodej aktiv spojených s Nástrojárnou v Olomouci se uskuteční do konce letošního roku,“ uvedl ke stanoveným podmínkám předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

odbor tisku a informací ÚOHS

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025 Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních...

23. listopadu 2023 / Aktuální informace k novelám nařízení de minimis Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

20. listopadu 2023 / Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024 Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

1. listopadu 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu...

18. října 2023 / Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování...

16. října 2023 / Evropská komise schválila České republice program podpory dekarbonizace a energetické účinnosti průmyslových procesů s cílem podpořit přechod na klimaticky neutrální hospodářství Program ENERG ETS s rozpočtem ve výši 60 miliard Kč byl Evropskou komisí schválen dle bodu 2.6 dočasného krizového a transformačního rámce. Je určen na pomoc podnikům, a to na dekarbonizaci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz