Výjimka ze zákazu VP pro Mora Moravia

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti MORA MORAVIA, a.s.

Výjimka ve výši 74,75 milionů korun má být poskytnuta v rámci postoupení pohledávek České konsolidační agentury.

Výjimka ze zákazu veřejné podpory byla povolena za několika podmínek. Ministerstvo financí jako poskytovatel podpory má do půl roku předložit antimonopolnímu úřadu zprávu o plnění schváleného restrukturalizačního plánu, která bude aktualizována každých následujících šest měsíců. Po ukončení restrukturalizace pak bude předložena závěrečná hodnotící zpráva o jejím průběhu. Restrukturalizační plán přesvědčil, že při jeho implementaci je šance na dosažení dlouhodobé životaschopnosti společnosti MORA.

„Ministerstvo financí zajistí plnou implementaci schváleného restrukturalizačního plánu v podobě Strategického a podnikatelského záměru společnosti MAGNUM Production na odkup pohledávek ČKA za společností MORA MORAVIA. Tento restrukturalizační plán bude realizován do konce příštího roku. Do stejného data se uskuteční prodej dceřinné společnosti MORA TOP strategickému investorovi. Odprodej aktiv spojených s Nástrojárnou v Olomouci se uskuteční do konce letošního roku,“ uvedl ke stanoveným podmínkám předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

odbor tisku a informací ÚOHS

7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz