Podmínečně povolena podpora pro Miele

11. 9. 2006
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek ve prospěch společnosti Miele technika s.r.o..

Výjimka se týká slevy na dani z příjmů, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst ve výši 120.000 Kč na jedno pracovní místo a hmotné podpory rekvalifikace zaměstnanců ve výši 30 procent ze souhrnně vynaložených nákladů příjemce podpory na školení a rekvalifikaci celkového počtu nově zaměstnaných osob.

„Celková hodnota veřejné podpory, s výjimkou hmotné podpory rekvalifikace, nesmí překročit čtyřicet pět procent skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a zároveň nepřekročí částku 252 milionů korun. Další podmínky stanoví, že investice musí být zachována po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů, nejméně však na pět let. Podobně podpora vytváření nových pracovních míst je podmíněna jejich zachováním nejméně na pět let,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Příjemcem veřejné podpory je společnost Miele technika s.r.o. Jejím předmětem podnikání je mj. výroba praček a sušiček pro domácnosti a pro prádelny. Společnost investuje do výstavby nového závadu v Uničově, kde hodlá v období tří let vytvořit 200 přímých pracovních míst.

odbor tisku a informací ÚOHS

7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz