Podpora pro Sandra Textile Mills nepovolena

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 11. června 2003 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Sandra Textile Mills, formou zvýhodněného nájmu pozemků specifikovaných ve smlouvě o nájmu mezi městem Frýdek-Místek a jmenovanou společností.

Z předložených podkladů vyplývá, že společnost Sandra plánuje výstavbu nového výrobního textilního závodu, veřejná podpora však bude směřovat na nájem pozemků, který lze považovat za provozní (běžný) náklad. Provozní veřejná podpora tedy spadá do rámce operativní podpory, která je zaměřena na snížení běžných nákladů společnosti. ÚOHS zároveň dospěl k závěru, že se v tomto případě nejedná o podporu počáteční investice a podporu pro vytváření  nových pracovních míst.

„Při posuzování slučitelnosti  této veřejné podpory  se závazky vyplývajícími z Evropské dohody je třeba postupovat v souladu s Pravidly pro národní regionální podporu. Podle zmíněných Pravidel musí být operativní podpora časově omezena a progresivně snížena. Navrhovaná veřejná podpora je časově omezena na dobu šedesáti let, avšak během tohoto období nedochází k jejímu snižování, protože společností Sandra má být každoročně  placeno nájemné ve výši jedné koruny. Z tohoto důvodu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dospěl k závěru, že není splněna podmínka progresivního snížení uvedené operativní podpory a podporu nelze  poskytnout,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Zakázaná veřejná podpora se nevztahuje na podporu malého rozsahu poskytnutou příjemci v tříletém období celkově nepřesahující částku v Kč odpovídající 100 000 Euro. Protože nájem byl sjednán na dobu šedesáti let, nejedná se o podporu malého rozsahu. Výše veřejné podpory zjištěná jako rozdíl mezi výší nájemného stanoveného znaleckým posudkem a smluvenou výší nájemného činí 32 392 020 korun.

Odbor tisku a informací ÚOHS

7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz