Společnosti Honeywell povolena výjimka s podmínkami

11. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 29. srpna 2003 povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti Honeywell, spol. s r.o.

„Formou výjimky je dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců poskytnutá v souladu s podmínkami Rámcového programu na podporu vzniku a rozšíření technologických center,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář. Poskytovatelem veřejné podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Předmětem podnikání společnosti Honeywell je mimo jiné výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, automatizované zpracování dat, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a projektování elektrických zařízení. Tato společnost má v úmyslu rozšířit svou vývojovou laboratoř v Praze a investovat do výstavby nového technologického centra v Brně. V Praze má být rozšířena stávající laboratoř, která se bude dále zaměřovat na pokročilé průmyslové aplikace, jak v oblasti řízení složitých technologických procesů, tak v oblasti podpory rozhodování. V Brně má být vybudováno nové globální vývojové centrum. Činnost centra by se měla soustředit zejména na řešení a výrobky pro automatizaci budov, spalování, vývoj čidel a na zabezpečovací a požární systémy, vývoj softwarových aplikací a vývoje pro letecký průmysl a spalovací turbíny.

Výjimka ze zákazu veřejné podpory byla povolena s následujícími podmínkami:

„Celková míra podpory, vyjma dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, nesmí u investice do pražské laboratoře přesáhnout 20 procent mzdových nákladů osob zaměstnaných na nových pracovních místech v propočtu za období dvou let po kalendářním roce, ve kterém společnost zahájila v souvislosti s realizací investice poskytování služeb. U brněnské investice stejný typ omezení výše podpory činí 48 procent. Příjemce podpory dále musí zachovat počet nově vytvořených pracovních míst přepočtených na plný pracovní úvazek po dobu nejméně pěti let ode dne účinnosti pracovní smlouvy na podporované nově vytvořené pracovní místo,“ dodal předseda ÚOHS Josef Bednář.

Odbor tisku a informací ÚOHS

7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz