ÚOHS: Prodej akcií Nové huti není veřejnou podporou

8. 9. 2006
ÚOHS ve správním řízení posuzoval, zda koupě zhruba deseti procent akcií společnosti Ispat Nová huť, a.s. od Třineckých železáren Českou konsolidační bankou, zakládá veřejnou podporu. Jde o prodej, o kterém rozhodla svým usnesením vláda.

Úřad postupoval v souladu se zákonem o veřejné podpoře a acquis communautaire a správní řízení přerušil po dobu jednání s Evropskou komisí, která tak měla možnost se k zmíněnému převodu akcií vyjádřit. Vzhledem k tomu, že k 1.5.2004 veškeré rozhodovací pravomoci v oblasti veřejné podpory přecházejí z Úřadu na Evropskou komisi, je ÚOHS v souladu se zákonem a cílem dosáhnout nejvyššího stupně právní jistoty povinen ukončit všechna správní řízení v oblasti veřejné podpory, které v současnosti vede. Nejinak je tomu i v daném případě, kdy Úřad na základě informací jak od účastníků řízení, znaleckých posudků i stanoviska Evropské komise řízení zastavil, jelikož na základě hodnocení těchto důkazů dospěl k závěru, že se Česká konsolidační agentura při koupi akcií chová jako tržní investor a tudíž daný převod nezakládá veřejnou podporu.

Tento závěr Úřadu přitom neodnímá Evropské komisi pravomoc případného šetření po vstupu ČR do EU, kdy veškeré rozhodovací pravomoci v oblasti veřejné podpory přecházejí z Úřadu na Evropskou komisi.

odbor tisku a informací ÚOHS

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

23. února 2023 / Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference...

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz