Nepovolena podpora pro Plzeňský Prazdroj

8. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 28. dubna 2004 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek, kterou žádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro společnost Plzeňský Prazdroj.

„Veřejná podpora měla být poskytnuta formou slevy na dani z příjmů. Rozhodnutí již je pravomocné a nelze proti němu podat rozklad,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Investice společnosti Plzeňský Prazdroj má spočívat v rozšíření a modernizaci stávajících výrobních kapacit v Plzni (technologické zařízení varny a oddělení cylindrokonických tanků). Její realizací má dojít k nárůstu výrobní kapacity závodu o 18,5 %. Nemají však být vytvořena žádná nová pracovní místa.

Společnost Plzeňský Prazdroj patřící do skupiny SABMiller má dominantní postavení na českém trhu výroby a prodeje piva (cca 48,2 %). Druhý největší výrobce piva zaujímá 13 % trhu. Další existující a nově vznikající pivovary jsou malé či střední pivovary, které jsou převážně tvořeny českým kapitálem. Podle stanoviska Českého svazu malých nezávislých pivovarů malé pivovary nejsou schopny vyrobit běžné druhy piva za cenu srovnatelnou s cenou nabízenou velkými pivovary. Proto jsou nuceny vyrábět pouze doplňkový sortiment na lokálním trhu, který má podobu speciálních piv. Výroba těchto piv je díky náročnějším technologiím dražší, a výrobci těžko odolávají cenové konkurenci velkých pivovarů, které spotřebitelům nabízejí pivo za nižší ceny díky zahraničnímu kapitálu. Ještě větší posílení pivovaru s dominantním postavením by nenapomohlo hospodářskému rozvoji regionu a naopak by vedlo k narušení tržního prostředí v rámci České republiky.

„ÚOHS dospěl k závěru, že narušení soutěže při udělení investiční pobídky společnosti Plzeňský Prazdroj převáží nad výhodami vyplývajícími pro Českou republiku z uvedené investice, která nesplňuje předpoklady žádné z výjimek ze zákazu veřejné podpory,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Odbor tisku a informací ÚOHS

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

23. února 2023 / Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference...

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz