Povolena podpora pro společnost BLATA

8. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím z 22. dubna 2004 povolil s podmínkou výjimku ze zákazu veřejné podpory, o niž žádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro společnost BLATA, s.r.o.

Veřejná podpora bude poskytnuta v souladu s podmínkami Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center ve formě dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnancůRozhodnutí již nabylo právní moci.

Podle Úřadem stanovené podmínky nesmí celková míra regionální veřejné podpory, vyjma dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, přesáhnout 61,6% celkové hodnoty uznatelných nákladů vhodných na poskytnutí podpory a vztahujících se k projektu příjemce. Uznatelné náklady jsou v tomto případě tvořeny hodnotou pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a nájemným najatého majetku formou finančního leasingu. Společnost BLATA patří k malým a středním podnikům, které mají nárok na patnáctiprocentní navýšení veřejné podpory oproti velkým podnikům.

Úřad shledal, že poskytnutí veřejné podpory přispěje k rozvoji okresu Blansko. Příjemce bude moci realizovat v daném regionu počáteční investici a vytvoří nová pracovní místa. Investice umožní vývoj a inovaci výrobku s vysokou přidanou hodnotou. Úřad dospěl k závěru, že je zajištěna vyváženost mezi narušením soutěže a výhodami vyplývajícími pro Českou republiku z uvedené investice.

Příjemce veřejné podpory podniká ve výrobě a vývoji jednostopých motorových vozidel, tj. nejrůznějších typů scooterů, minibiků a motocyklů pro sportovní účely, ale rovněž využitelných jako dopravní prostředek k překonávání kratších vzdáleností.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil další výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti BLATA v minulém roce, a to formou slevy na dani z příjmu.

Odbor tisku a informací ÚOHS

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

23. února 2023 / Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference...

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz