Pokuty za vertikální kartel potvrzeny

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 10. února 2006 potvrdil uložení pokut za cenový vertikální kartel. Společnosti JIZERSKÉ PEKÁRNY jako iniciátorovi dohody byla uložena sankce 300 tisíc korun, distributorovi LS-ZETIS pak 50 tisíc korun.

Uvedené společnosti mezi sebou v prosinci 2003 uzavřely dohodu o určení cen pro další velkoobchodní prodej bezlepkových pekařských a cukrářských výrobků. Tuto dohodu přitom minimálně v průběhu roku 2004 plnily.

Dohody o cenách jsou všeobecně považovány ze soutěžního hlediska za nejzávažnější resp. nejnebezpečnější. Jsou zakázané a neplatné bez ohledu na podíl účastníků dohody dosažený na trhu. Dohoda znemožňující odběratelům svobodné rozhodování o výši ceny, za něž budou zboží dále prodávat, může snížit jejich konkurenceschopnost vůči ostatním dodavatelům na stejném distribučním stupni. Navíc nelze přehlížet, že JIZERSKÉ PEKÁRNY působily nejen jako dodavatel zboží firmě ZETIS, nýbrž také jako její konkurent v rámci velkoobchodních dodávek.

Cílem dohody bylo stanovení pevné ceny kupujícímu pro další prodej. V daném případě se však nejednalo o nevědomou nedbalost. Oba účastníci dohody si naopak museli být vědomi toho, že určení ceny kupujícímu pro další prodej je způsobilé ovlivnit cenovou úroveň předmětných výrobků na trhu např. ve vztahu ke spotřebitelům.

Konkrétní diferenciaci výše pokut pro jednotlivé účastníky řízení provedl ÚOHS prostřednictvím vyčíslení výše čistého obratu dosaženého za poslední ukončený kalendářní rok. Pokuta byla stanovena při spodní hranici zákonného rozmezí, zároveň však její výše není zanedbatelná, a odpovídá tedy povaze soutěžního deliktu, postavení a hospodářské síle firem. Při úvahách o výši pokuty u firmy ZETIS nebylo rovněž možné přehlédnout, že tento účastník řízení nepodal rozklad.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

17. května 2021 / ÚOHS povolil fúze ve stavebnictví a automobilovém průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve zjednodušených řízeních o povolení dvou spojení soutěžitelů, neboť zjistil, že spojení nebudou mít za následek podstatné narušení...

14. května 2021 / Pokuta obci Sviadnov za loterijní vyhlášku je pravomocná Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna rozhodl o rozkladu podaném obcí Sviadnov ve věci protisoutěžní regulace provozování sázkových her, loterií a jiných podobných...

7. května 2021 / Úřad vyřešil potenciální soutěžní problém u prodejce krmiv a výrobků pro psy a kočky mimo správní řízení Úřad obdržel stížnost na možné protisoutěžní jednání společnosti VETCENTRUM Duchek, provozující internetový obchod a velkoobchod Rebel Dog, které spočívalo v uzavírání vertikálních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz