Online seminář k § 19a ZOHS

31. 8. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá pro zástupce orgánů veřejné správy a jejich sdružení seminář k problematice narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy, tj. § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Obdobná školení uspořádal Úřad v minulosti již několikrát se záměrem zlepšit povědomí zástupců orgánů veřejné správy o problematice hospodářské soutěže.

S problematikou narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy se Úřad ve své praxi běžně setkává, a to zejména na základě podnětů z řad veřejnosti. Cílem školení bude proto osvětlit danou tematiku (účel § 19a zákona, postup při posuzování daného jednání, pravomoci Úřadu atd.) a zodpovědět případné dotazy účastníků. Jelikož dne 29. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, v semináři se zaměříme i na změny a novinky týkající se § 19a.

Toto školení je bez poplatku a je určeno pouze pro zaměstnance a zastupitele obcí, měst a krajů a pro zaměstnance jejich svazů a sdružení. Školení je obecně vhodné zejména pro osoby, jež se v rámci pracovní činnosti orgánů veřejné správy předmětné problematice věnují, např. zaměstnanec či vedoucí právního oddělení.

Školení se uskuteční dne 20. 9. 2023 v čase 9–11 hod., online přes Webex.

REGISTRACE – zájemci se mohou hlásit na e-mail: sarka.benesova@uohs.cz, a to ideálně do 13. 9. 2023.

 

 Seminář 19a

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0120

27. září 2023 / Registrace na Svatomartinskou konferenci 2023 již byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již zpřístupnil registraci na Svatomartinskou konferenci 2023, která se uskuteční ve dnech 8. a 9. listopadu

26. září 2023 / Předseda Úřadu zdvojnásobil pokutu pro hlavní město za narušení soutěže v souvislosti s loterijní vyhláškou Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna navýšil svým pravomocným rozhodnutím pokutu pro hlavní město Prahu za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně...

25. září 2023 / Předseda Mlsna jednal s ministrem zemědělství o cenách potravin Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes přivítal na krátké pracovní návštěvě ministra zemědělství Marka Výborného. Hlavním předmětem jednání byla problematika...

25. září 2023 / Společnosti MANSAKO a CE Industries mohou uskutečnit akvizici v oblasti kovárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnostem MANSAKO, a.s., a CE Industries a.s., získat společnou kontrolu nad společností CZECH PRECISION...

22. září 2023 / Další pokuta za protisoutěžní jednání v oblasti krmiv pro domácí zvířata, EUROBEN zaplatí milion korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím společnosti EUROBEN, s.r.o., působící v oblasti distribuce krmiv pro psy a kočky pokutu ve výši 1 066 000 korun...

21. září 2023 / Letošní Svatomartinská konference zve na čerstvé novinky ze soutěže a tržní síly, fúze i sport Další ročník Svatomartinské konference o novinkách v právu hospodářské soutěže a významné tržní síle se uskuteční 8. a 9. listopadu 2023 v prostorách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně

21. září 2023 / Úřad povolil vytvoření společného podniku švédských firem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení švédských soutěžitelů WLC Holding AB a Vargas HMVX AB spočívající ve vytvoření společného podniku. Úřad dospěl k závěru...

20. září 2023 / Úřad uložil vysoké pokuty za kartel v zakázce na zabezpečení železničních přejezdů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil účastníkům řízení AK signal Brno a.s., SIGNALBAU a.s. a STARMON s.r.o. pokuty v celkové výši 51 522 000 korun za účast v kartelové dohodě...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz