Úřad uložil nábytkářskému řetězci XXXLUTZ nepravomocně pokutu ve výši 20 milionů korun za nesplnění závazků

18. 5. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu 20 324 000 korun rakouské společnosti XLCEE-Holding GmbH provozující nábytkářské řetězce za nesplnění závazků souvisejících se spojením soutěžitelů. Proti rozhodnutí byl podán rozklad, o němž bude rozhodovat předseda ÚOHS.

Společnost XLCEE-Holding GmbH podala v roce 2019 k ÚOHS návrh na povolení spojení soutěžitelů, v jehož rámci měla získat možnost výlučně kontrolovat společnosti Kika Nábytek s.r.o. a Lambda Properties Czechia s.r.o. Účastník řízení provozoval v této oblasti maloobchodní prodejny s nábytkem a bytovými doplňky pod značkami XXXLutz a Möbelix, zatímco společnosti Kika a Lambda působily v této oblasti pod obchodní značkou kika. Jednalo se o součást širší transakce, která se týkala i aktivit společnosti Kika na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

Vzhledem k tomu, že Úřad identifikoval v rámci první fáze správního řízení v souvislosti s tímto spojením vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve vztahu k území Plzeňského kraje, nabídl nabyvatel závazky k odstranění možných protisoutěžních dopadů. Jednalo se zejména o povinnost prodat jednu maloobchodní prodejnu v předmětném kraji, a to osobě vlastnicky, finančně a personálně nezávislé na nabyvateli. Úřad tyto závazky přijal a podmínil jimi povolení spojení.

Vzhledem k tomu, že společnost XLCEE-Holding GmbH předmětné závazky nesplnila, zahájil Úřad správní řízení, v němž prověřil kroky, které soutěžitel učinil v souvislosti se snahou závazky splnit, a dospěl k závěru, že nebyl ve snaze splnit závazky dostatečně aktivní. Z tohoto důvodu byla společnosti XLCEE-Holding GmbH udělena výše uvedená sankce.

Při ukládání pokuty Úřad zohlednil, že hledání potenciálního zájemce o koupi prodejen a realizace procesu prodeje prodejny (= dovedení procesu prodeje do zdárného konce) vážnému konkrétnímu zájemci mohlo být ztíženo situací související s průběhem epidemie onemocnění covid-19.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/068 – S0404/2021

6. června 2023 / Veřejná konzultace k chystaným aktualizacím soft-law v oblasti hospodářské soutěže V současné době prochází legislativním procesem v Parlamentu České republiky novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, která zejména transponuje směrnici ECN...

5. června 2023 / Úřad pokutoval dodavatele krmiv pro zvířata, snížil však sankci za nadstandardní spolupráci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti TENESCO s. r. o., která působí v oblasti distribuce a prodeje krmiv pro zvířata, pokutu ve výši 307 tisíc korun za uzavírání...

1. června 2023 / Rozhodnutí o převzetí Gazela Energy nabylo právní moci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku bude moci společnost EP ENERGY TRADING, a.s., získat výlučnou kontrolu...

1. června 2023 / První pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní loterijní vyhlášky byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil prvostupňové rozhodnutí, jímž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 679 000 korun za porušení zákona...

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

26. května 2023 / Úřad povolil převzetí společné kontroly nad skupinou GEOSAN Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci mají fyzické osoby L. K. a M. K. získat v důsledku změny stanov společnosti...

23. května 2023 / Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé...

19. května 2023 / Nový informační list ÚOHS: Předmětem kartelu nemusí být jen ceny, ale i zaměstnanci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal druhý letošní informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“. Publikace se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz