Úřad přijal závazky společnosti Honeywell

10. 3. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené se společností Honeywell, spol. s r.o. ve věci možného zneužití dominantního postavení poté, co se zavázala, že nebude po účastnících certifikačních školení pro získání certifikátu opravňujícího poskytovat službu montáže, kontroly provozuschopnosti, údržby a opravy zařízení elektrické požární signalizace a/nebo evakuačního rozhlasu vyžadovat nákup těchto produktů.

Podmiňování účasti na školeních nákupem produktů, které společnost Honeywell, spol. s r.o. zavedla od září roku 2017, vzbuzovalo dle předběžných zjištění Úřadu obavy z toho, že se subjektům, kteří se zaměřují pouze na kontrolu provozuschopnosti, údržbu a/nebo opravy nebo menší instalace a nemají platný certifikát, zvýší náklady z důvodu nutnosti poskytovat tyto služby subdodavatelsky, nebo dojde k jejich vyloučení či potenciálnímu vyloučení z trhu.

Úřad posoudil navržené závazky a dospěl k závěru, že jsou kumulativně splněny všechny podmínky nezbytné pro jejich přijetí, tedy že jsou dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a jejich splněním se odstraní potenciálně závadný stav. Z tohoto důvodu Úřad závazky přijal, uložil povinnosti k zajištění jejich splnění a současně správní řízení zastavil.  Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/031 – S0527/2020

 

24. března 2023 / Úřad povolil převzetí prodejců automobilů v Královéhradeckém kraji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti Global Repair Centres, s.r.o., získat výlučnou kontrolu nad společnostmi FRANCE CAR, s.r.o., Color...

21. března 2023 / Slovenská delegace jednala na ÚOHS o nekalých obchodních praktikách i cenách potravin Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zavítali zástupci Ministerstva půdního hospodářství a rozvoje venkova Slovenské republiky, kteří se zajímali o zkušenosti ÚOHS v oblasti...

20. března 2023 / Úřad oslovil v souvislosti s cenami potravin už téměř dvě stovky subjektů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupuje v šetření na trzích několika základních potravin, jehož účelem je zmapovat strukturu trhu a cenový vývoj ve vertikálním řetězci a...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

6. března 2023 / Úřad povolil spojení v oblasti výroby mědi Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů KME SE a KMD Connectors Stolberg GmbH. Podle Úřadu nebude mít transakce, v jejímž rámci...

28. února 2023 / Úřad vydal úplnou verzi závěrečné zprávy ze sektorového šetření ve farmacii Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokončil sektorové šetření v oblasti distribuce léčiv, které prováděl v letech 2021–2022. Účelem sektorového šetření bylo zjistit stav hospodářské...

21. února 2023 / Úřad prověří z hlediska navyšování cen celou vertikálu u několika základních potravin Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověří, v jaké části dodavatelsko-odběratelského řetězce dochází k největšímu nárůstu cen potravin. Zrychlené šetření se bude týkat...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz