Za diktování cen prodejcům dostal distributor Šicí technika Brother více než milionovou pokutu

9. 1. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 1.134.000 korun společnosti Šicí technika Brother s.r.o. (dále jen Brother) za uzavírání a plnění protisoutěžních vertikálních dohod o určování cen pro další prodej. Podle Úřadu bylo porušeno české i unijní soutěžní právo. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a nabylo právní moci.

Soutěžitel Brother v období od 5. 9. 2016 do 25. 9. 2018 stanovoval svým odběratelům minimální nebo pevné maloobchodní ceny pro prodej konečným spotřebitelům u jím dodávané šicí techniky pro domácnosti a jejího příslušenství. Dodržování těchto cen odběrateli kontroloval a vyzýval je prostřednictvím e-mailů k navýšení cen na jím stanovenou úroveň. Současně odběratele upozorňoval, že v případě nedodržování cen je připraven přistoupit k sankcím.

Soutěžitel Brother tedy uzavíral a plnil se svými odběrateli zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej a narušil tak hospodářskou soutěž na trzích šicí techniky pro domácnosti a jejího příslušenství na území České republiky i Slovenska. Dohody byly také způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Uvedené zakázané dohody směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Odběratelé pak nemají možnost dané zboží prodávat za rozdílné ceny a tím si cenově konkurovat. Kvůli takovýmto dohodám je ve výsledku znemožněna cenová soutěž v rámci značky na úrovni odběratelů a je tím zásadně omezena i soutěž vůči značkám ostatním.

Při ukládání pokuty Úřad zohlednil dobu trvání a závažnost jednání, zejména pak skutečnost, že společnost Brother si dodržování stanovených cen vynucovala. Pokuta však byla snížena, neboť Brother dobrovolně zanechal protisoutěžního jednání ještě před zahájením správního řízení, své odběratele informoval o tom, že mohou ceny nastavit dle svého uvážení a že jím uváděné prodejní ceny jsou pouze doporučené. Dalšího významného snížení pokuty dosáhl soutěžitel Brother díky přijetí soutěžního compliance programu a narovnáním s Úřadem.

V posledním roce se jedná již o třetí případ odhalených a potrestaných vertikálních cenových dohod v oblasti šicí techniky, předchozí pokuty dostali soutěžitelé STRIMA CZECH a OK business.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/006 – S0298/2020

 

26. ledna 2023 / ÚOHS povolil vytvoření společného podniku v oblasti výroby, prodeje a pronájmu železničních vagónů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci společnosti T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED a voestalpine Stahl GmbH mají

12. ledna 2023 / Další povolená fúze pro CSW Holding a Ligelta Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím soutěžitelům CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD převzít nepřímou společnou kontrolu...

6. ledna 2023 / Opakovaná sankce za zneužití dominantního postavení pro CHAPS činí 956 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil svým opakovaným druhoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 956 000 korun společnosti CHAPS spol. s r. o. (dále jen CHAPS...

5. ledna 2023 / EURONA omezovala cenovou soutěž a online prodej, pokuta jí byla za nadstandardní spolupráci významně snížena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 12 773 000 korun soutěžiteli EURONA s.r.o. za uzavírání nezákonných vertikálních dohod...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

3. ledna 2023 / ORLEN Unipetrol může převzít producenta plastových regranulátů REMAQ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ORLEN Unipetrol a.s. a REMAQ, s.r.o. Podle Úřadu nedojde v důsledku tohoto spojení...

30. prosince 2022 / Druhá pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní vyhlášku o hazardu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 1 274 000 korun hlavnímu městu Praze za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně...

29. prosince 2022 / Předseda Mlsna potvrdil pokuty v maximální sazbě za maření místních šetření Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklady společností MIT METAL POWER, a. s., a Marc, spol. s r. o., proti dvěma prvostupňovým rozhodnutím o uložení pokut...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz