Informační list k problematice protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy

15. 12. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list k výkladu § 19 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého orgány veřejné správy nesmí zvýhodňovat nebo naopak diskriminovat některé soutěžitele.

V informačním listu Úřad rozebírá současnou podobu legislativní úpravy a vysvětluje, jaké změny by měla přinést navrhovaná novelizace. Zásadní bude například možnost ukončovat správní řízení na základě přijetí závazků zajišťujících obnovení soutěžního prostředí ze strany účastníka řízení.

Naprostá většina doposud řešených případů z této oblasti se týkala obecně závazných vyhlášek obcí regulujících hazardní hry. Není proto překvapivé, že právě této problematice je v informačním listu věnována značná pozornost. Popsány jsou nejvýznamnější případy a také judikáty správních soudů a verdikty Ústavního soudu České republiky, které potvrdily správnost rozhodovací praxe ÚOHS. V neposlední řadě Úřad uvádí, čeho by se měly orgány veřejné správy vyvarovat, aby soutěžní prostředí nenarušovaly.

Informační list však obsahuje také další případy, které Úřad v souvislosti s možným porušením § 19a řešil a které nespadají do oblasti loterijních vyhlášek.

   

 Informační list Protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy pohledem ÚOHS Informační list Protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy pohledem ÚOHS 954 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
22/182

24. března 2023 / Úřad povolil převzetí prodejců automobilů v Královéhradeckém kraji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti Global Repair Centres, s.r.o., získat výlučnou kontrolu nad společnostmi FRANCE CAR, s.r.o., Color...

21. března 2023 / Slovenská delegace jednala na ÚOHS o nekalých obchodních praktikách i cenách potravin Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zavítali zástupci Ministerstva půdního hospodářství a rozvoje venkova Slovenské republiky, kteří se zajímali o zkušenosti ÚOHS v oblasti...

20. března 2023 / Úřad oslovil v souvislosti s cenami potravin už téměř dvě stovky subjektů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupuje v šetření na trzích několika základních potravin, jehož účelem je zmapovat strukturu trhu a cenový vývoj ve vertikálním řetězci a...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Úřad přijal závazky společnosti Honeywell Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené se společností Honeywell, spol. s r.o. ve věci možného zneužití dominantního postavení poté, co se zavázala...

6. března 2023 / Úřad povolil spojení v oblasti výroby mědi Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů KME SE a KMD Connectors Stolberg GmbH. Podle Úřadu nebude mít transakce, v jejímž rámci...

28. února 2023 / Úřad vydal úplnou verzi závěrečné zprávy ze sektorového šetření ve farmacii Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokončil sektorové šetření v oblasti distribuce léčiv, které prováděl v letech 2021–2022. Účelem sektorového šetření bylo zjistit stav hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz