Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o protisoutěžním jednání Asociace jazykových škol, pokutu je však třeba vypočítat znovu

21. 11. 2022
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že Asociace jazykových škol, z. s., se dopustila protisoutěžního jednání, změnil však dobu trvání přestupku a první stupeň nyní bude muset opětovně rozhodnout o výši pokuty.

Předseda ÚOHS rozhodoval o rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí z června letošního roku, podle kterého se Asociace jazykových škol (dále jen Asociace), která sdružuje přibližně 40 jazykových škol, dopustila protisoutěžního jednání, když stanovila minimální přípustnou cenu za jednu hodinu výuky cizích jazyků určenou pro výběrová řízení na poskytování služeb jazykového vzdělávání, tuto cenu uveřejnila a uplatňovala vůči svým členům a prosazovala u zadavatelů veřejných zakázek. Podle Úřadu mělo jednání přímý dopad na hospodářskou soutěž probíhající na relevantním trhu služeb jazykového vzdělávání na území České republiky a zákazníky těchto služeb, jelikož v jeho důsledku byla podstatně omezena vzájemná konkurence mezi členy sdružení, respektive ovlivněny základní parametry soutěže mezi nimi, a byla ovlivněna hospodářská soutěž mezi poskytovateli služeb jazykového vzdělávání.

Předseda Mlsna ve svém rozhodnutí korigoval časové vymezení přestupku, a to tak, že k jednání docházelo v období od 13. 10. 2017 do 16. 1. 2020, zatímco v původním rozhodnutí byl počátek stanoven už na 21. 4. 2017. Dle předsedy Úřadu totiž ze shromážděných podkladů nebylo možné bez důvodných pochybností uzavřít, že již od dubna 2017 vytýkané jednání naplňuje všechny pojmové znaky zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů, jak to vyžaduje judikatura.

Vzhledem ke zkrácení délky přestupku a nedostatečnému odůvodnění způsobu výpočtu pokuty bylo nutno zrušit uloženou pokutu, ačkoliv o spáchání přestupku nemá druhostupňový orgán žádné pochybnosti.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0167 – R0082/2022

 

30. listopadu 2022 / Předseda ÚOHS jednal o rozvoji spolupráce s Masarykovou univerzitou a přednášel pro studenty Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity jednal se zástupci vedení univerzity i fakulty o dalším rozvoji vzájemné...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

28. listopadu 2022 / Úřad povolil ve zjednodušených řízeních spojení v oblasti zdravotnictví a informačních technologií Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených správních řízeních dvě spojení soutěžitelů. V obou případech konstatoval, že spojení nebude mít za následek podstatné...

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a...

15. listopadu 2022 / ÚOHS včera úspěšně završil svou misi v rámci českého předsednictví Společný tým expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu včera vedl poslední zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou...

15. listopadu 2022 / Skupina Accolade může získat kontrolu na západočeskými teplárnami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů Accolade Portfolio I, s.r.o., a GELSENWASSER Beteiligungen SE. Podle Úřadu nebude mít spojení za následek podstatné narušení...

10. listopadu 2022 / Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích...

9. listopadu 2022 / ÚOHS pořádá už patnáctý ročník Svatomartinské konference Na Úřadě pro ochranu hospodářském soutěže dnes začal již patnáctý ročník Svatomartinské konference o soutěžním právu a významné tržní síle. Konference se účastní více než...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz