Cenové stropy v energetice neznamenají toleranci kartelů, upozorňuje předseda ÚOHS Petr Mlsna

15. 9. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže chápe nutnost zastropování cen energii, současně však upozorňuje, že nebude na energetických trzích tolerovat cenovou koordinaci a další protisoutěžní praktiky.

Cenový strop neznamená, že by obchodníci s energiemi jakkoliv mohli koordinovaně slaďovat své ceny, a nemá nijak usnadňovat či nabádat subjekty k cenovým dohodám ani jiným protisoutěžním praktikám,“ uvedl v souvislosti s cenovými limity předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Vláda na svém jednání dne 12. 9. 2022 rozhodla o zavedení cenových stropů na cenu elektřiny a plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby. Cílem tohoto opatření je snížit dopad vysokých cen energií pro uvedené subjekty a omezit tím negativní dopad vývoje tržních podmínek na energetických trzích.

Z pohledu hospodářské soutěže je sice stanovení cenových stropů považováno za značný zásah do standardního fungování trhu, neboť omezuje svobodnou cenotvorbu a tím narušuje působení tržního mechanismu, nicméně v mnoha případech, stejně jako v tomto, je naprosto opodstatněné. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však zdůrazňuje, že cenovými stropy je stanovena cena maximální, nikoliv jediná možná. Dodavatelé elektřiny a plynu proto mají a budou moci i přes toto opatření zcela svobodně soutěžit a nepochybně stanovit i cenu nižší než stanovený cenový strop.  Zavedení cenového stropu by současně nemělo mít vliv na stávající spotřebitele, kteří mají ceny za dodávky elektřiny a plynu nasmlouvány nižší než stanovený cenový strop.

Přestože dochází na energetických trzích k bezprecedentnímu a dynamickému vývoji, je třeba připomenout, že i na nich je nadále nezbytné dodržovat pravidla hospodářské soutěže a nenarušovat ji zakázaným způsobem. Obchodníci s energiemi mají nadále vzájemně soutěžit. Zastropování cen není bianco šekem pro cenovou koordinaci mezi subjekty na trhu nebo dokonce výzvou k cenovým dohodám a dalším protisoutěžním praktikám. Není totiž možné, aby omezením vzájemného konkurenčního tlaku soutěžitelé přenášeli své zvýšené náklady na konečné spotřebitele, resp. stát a daňové poplatníky.

Úřad proto upozorňuje, že bude nadále sledovat vývoj na energetických trzích a bude připraven tvrdě zasáhnout proti případným narušením, omezením či vyloučením soutěže na těchto trzích.

 Tiskové oddělení ÚOHS
22/134

 

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

26. května 2023 / Úřad povolil převzetí společné kontroly nad skupinou GEOSAN Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci mají fyzické osoby L. K. a M. K. získat v důsledku změny stanov společnosti...

23. května 2023 / Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé...

19. května 2023 / Nový informační list ÚOHS: Předmětem kartelu nemusí být jen ceny, ale i zaměstnanci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal druhý letošní informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“. Publikace se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních...

18. května 2023 / Úřad uložil nábytkářskému řetězci XXXLUTZ nepravomocně pokutu ve výši 20 milionů korun za nesplnění závazků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu 20 324 000 korun rakouské společnosti XLCEE-Holding GmbH provozující nábytkářské řetězce za nesplnění...

16. května 2023 / Soutěžitel FAST diktoval výši maloobchodních cen na úkor spotřebitelů, pokuta dosahuje 30 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 30 228 000 korun společnosti FAST ČR, a.s., za uzavírání protisoutěžních vertikálních dohod

12. května 2023 / Úřad upozornil sdružení minipivovarů na rizika cenových prohlášení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uzavřel šetření možných protisoutěžních cenových prohlášení učiněných sdružením Českomoravský svaz minipivovarů z.s. Případ byl vyřešen...

10. května 2023 / Úřad povolil spojení SUDOP GROUP a GEOtest, společný podnik Kofoly a Mattoni se posuzovat nebude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvoinstančním rozhodnutím spojení soutěžitelů, v jehož důsledku získá společnost SUDOP GROUP a.s. výlučnou kontrolu nad soutěžitelem...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz