Úřad uložil „stravenkářům“ pokuty 280 milionů korun za protisoutěžní koordinaci obchodních podmínek

12. 9. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím uložil společnostem Sodexo Pass Česká republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Up Česká republika s.r.o. pokuty v celkové výši 279 152 000 korun za kartelovou dohodu.

Úřad uvedenou dohodu označil za zakázanou a neplatnou a do budoucna ji zakázal. Rozhodnutí není pravomocné, v současné době běží patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu.

Podle rozhodnutí Úřadu soutěžitelé Sodexo Pass Česká republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Up Česká republika s.r.o.  (dále jen „Sodexo“, „Edenred“ a „Up“) mezi lety 2004 a 2018 vzájemně koordinovali svoje obchodní podmínky vůči obchodním řetězcům ohledně maximálního počtu přijímaných stravenek na jeden nákup. Svým jednáním tak narušili hospodářskou soutěž na trhu vydávání, prodeje a odkupu papírových stravenek a služeb s tím souvisejících na území České republiky. Došlo tak k porušení nejen zákona o ochraně hospodářské soutěže, ale také soutěžních ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie, protože dohodou mohl být ovlivněn i obchod mezi členskými státy.

Účastníci řízení se minimálně od roku 2003 snažili (i prostřednictvím své Asociace provozovatelů poukázkových systémů, z.s., a jejího předchůdce) na základě předcházející společné dohody zavést obchodní podmínku, podle které v maloobchodních prodejnách nebude přijímáno více než 5 ks stravenek/nákup.  Nejpozději od dubna 2004 pak obchodní podmínku o omezení počtu stravenek přijímaných k úhradě nákupu na maximálně 5 kusů prosadili v nejvýznamnějších maloobchodních řetězcích, přičemž následně bylo dodržování této podmínky ze strany Asociace i jednotlivých vydavatelů stravenek kontrolováno. Motivací pro omezení počtu stravenek byla pro vydavatele rovněž snaha o eliminaci kritiky a samotné udržení stravenkového systému v České republice. Výsledkem protisoutěžního jednání bylo především nastavení shodných obchodních podmínek všech zmíněných společností a omezení spotřebitelů při používání stravenek.

Společnosti Sodexo byla za popsané jednání uložena pokuta ve výši 132 271 000 Kč, společnosti Edenred 101 940 000 Kč a společnosti Up 44 941 000 Kč. Pokuty jsou splatné do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí a stanou se příjmem státního rozpočtu.

Kromě toho musí účastníci zakázané dohody do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí splnit nápravná opatření. V jejich rámci mají povinnost informovat své maloobchodní partnery působící v oblasti prodeje potravin o zákazu a neplatnosti dohody, uveřejnit tuto informaci na svých internetových stránkách po dobu minimálně jednoho roku a upravit všechny své smlouvy, podle kterých nesměl jejich maloobchodní partner přijímat více než 5 kusů stravenek na jeden nákup.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/130 – S0242/2018

26. ledna 2023 / ÚOHS povolil vytvoření společného podniku v oblasti výroby, prodeje a pronájmu železničních vagónů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci společnosti T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED a voestalpine Stahl GmbH mají

12. ledna 2023 / Další povolená fúze pro CSW Holding a Ligelta Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím soutěžitelům CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD převzít nepřímou společnou kontrolu...

9. ledna 2023 / Za diktování cen prodejcům dostal distributor Šicí technika Brother více než milionovou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 1.134.000 korun společnosti Šicí technika Brother s.r.o. (dále jen Brother) za uzavírání...

6. ledna 2023 / Opakovaná sankce za zneužití dominantního postavení pro CHAPS činí 956 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil svým opakovaným druhoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 956 000 korun společnosti CHAPS spol. s r. o. (dále jen CHAPS...

5. ledna 2023 / EURONA omezovala cenovou soutěž a online prodej, pokuta jí byla za nadstandardní spolupráci významně snížena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 12 773 000 korun soutěžiteli EURONA s.r.o. za uzavírání nezákonných vertikálních dohod...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

3. ledna 2023 / ORLEN Unipetrol může převzít producenta plastových regranulátů REMAQ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ORLEN Unipetrol a.s. a REMAQ, s.r.o. Podle Úřadu nedojde v důsledku tohoto spojení...

30. prosince 2022 / Druhá pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní vyhlášku o hazardu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 1 274 000 korun hlavnímu městu Praze za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz