Úřad uložil nejvyšší možné pokuty za maření místního šetření

24. 8. 2022
Pokuty v maximální možné výši uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třem soutěžitelům podezřelým z účasti v kartelové dohodě za maření místního šetření. Společnosti Marc spol. s r. o., EUROTUBES s.r.o. a HK STEEL TRADING s.r.o. působící v oblasti dodávek hutních materiálů zaplatí celkem 959 000 korun.

Jednatelé uvedených soutěžitelů znemožnili provedení neohlášeného místního šetření, v jehož rámci měli zaměstnanci Úřadu hledat a zajišťovat důkazy o možném protisoutěžním jednání. Soutěžitelé mají v takovém případě zákonnou povinnost s Úřadem spolupracovat. Pokud tak neučiní, jedná se o přestupek, který může být potrestán pokutou až do výše 300 000 Kč nebo do 1 % z obratu daného soutěžitele.

Vzhledem k závažnosti jednání uložil Úřad pokuty v maximální výši, u soutěžitele HK STEEL TRADING s.r.o. 300 000 Kč, u dalších dvou soutěžitelů pak 1 % z obratu za poslední ukončené účetní období (Marc spol. s r.o. 326 000 Kč a EUROTUBES s.r.o. 333 000 Kč).

Všechny tyto pokuty byly uloženy ve formě příkazu. Proti dvěma z nich nebyl podán odpor a příkazy se tak staly pravomocnými. Pouze společnost Marc spol. s r. o. využila možnosti podat odpor, proto Úřad zahájil klasické správní řízení, v jehož rámci jí byla pokuta uložena rozhodnutím. Toto rozhodnutí dosud není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad vede v současné době ještě další správní řízení o stejném druhu přestupku.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/121

30. listopadu 2022 / Předseda ÚOHS jednal o rozvoji spolupráce s Masarykovou univerzitou a přednášel pro studenty Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity jednal se zástupci vedení univerzity i fakulty o dalším rozvoji vzájemné...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

28. listopadu 2022 / Úřad povolil ve zjednodušených řízeních spojení v oblasti zdravotnictví a informačních technologií Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených správních řízeních dvě spojení soutěžitelů. V obou případech konstatoval, že spojení nebude mít za následek podstatné...

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a...

21. listopadu 2022 / Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o protisoutěžním jednání Asociace jazykových škol, pokutu je však třeba vypočítat znovu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že Asociace jazykových škol, z. s., se dopustila protisoutěžního jednání, změnil však dobu trvání přestupku a...

15. listopadu 2022 / ÚOHS včera úspěšně završil svou misi v rámci českého předsednictví Společný tým expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu včera vedl poslední zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou...

15. listopadu 2022 / Skupina Accolade může získat kontrolu na západočeskými teplárnami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů Accolade Portfolio I, s.r.o., a GELSENWASSER Beteiligungen SE. Podle Úřadu nebude mít spojení za následek podstatné narušení...

10. listopadu 2022 / Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz