Zástupci ÚOHS vystoupili na expertní konferenci k audiovizi a autorskému právu

18. 7. 2022
Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vystoupili na konferenci k audiovizi a autorskému právu nazvané Opportunities (and limits) for media and copyright regulation and self-regulation a pořádané Ministerstvem kultury v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie v Národním muzeu v Praze ve dnech 14. – 15. 7. 2022. Expertní konference se účastnili odborníci ze všech členských států Unie, zástupci Evropské komise, profesních organizací a Ministerstva kultury.

Cílem dvoudenní konference v oblasti audiovize byla výměna praktických zkušeností s různými formami a postupy spolupráce regulačních orgánů, zejména v souvislosti s uplatňováním směrnice o audiovizuálních mediálních službách na vnitřním trhu EU, i s ohledem na připravovaný Media Freedom Act, který by měl na tuto směrnici navázat mimo jiné v oblasti snahy o zlepšení mezinárodní kooperace regulačních orgánů. Autorskému právu byly věnovány panely III. Alternativní řešení sporů a IV. Kolektivní vyjednávání. Panely byly zaměřeny na prezentaci a výměnu zkušeností s alternativními postupy řešení sporů, což jsou postupy řešení sporů mimosoudní cestou usilující o smírné urovnání sporu a dohodě stran.

Čtvrtý panel byl zaměřen na prezentaci praktických zkušeností s kolektivním vyjednáváním pracovních podmínek a odměňování tvůrců v autorskoprávní oblasti. V úvodu panelu představili zástupci Úřadu návrh pokynů Evropské komise k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců. Pokyny se týkají možnosti kolektivního vyjednávání těchto subjektů podobně, jako je tomu u uzavírání kolektivních smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, pokud se smlouvy svým charakterem a účelem týkají pracovních podmínek těchto OSVČ bez zaměstnanců. Cílem pokynů je rovněž sjednotit rozdílný přístup v evropských státech.

Dohody o pracovních podmínkách jsou vyňaty z působnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který zakazuje dohody omezující hospodářskou soutěž, neboť v souladu s cíli sociální politiky EU jsou pro zlepšení pracovních podmínek určitá omezení hospodářské soutěže v některých kategoriích kolektivních smluv nezbytná, a proto dle závěrů Soudního dvora EU neporušují právní předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže.  

 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0110

 

 

12. srpna 2022 / ÚOHS schválil fúzi v oblasti výroby, údržby a oprav osobních železničních vozů a lokomotiv Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil společnostem BUDAMAR LOGISTICS, a. s., a Optifin Invest, s. r. o., spojení se společností ŽOS Vrútky, a. s. Soutěžitelé...

11. srpna 2022 / CSW Holding a LIGELTA HOLDINGS mohou společně ovládnout slovinskou IT firmu VASCO Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil soutěžitelům CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD, získat společnou kontrolu nad společností VASCO, računalniški inženiring, d.o.o...

9. srpna 2022 / ÚOHS uložil další pokutu za určování cen na trhu šicí techniky pro domácnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 192 000 Kč společnosti OK business, s. r. o., za uzavírání a plnění zakázaných dohod o přímém určení cen pro další...

21. července 2022 / Úřad povolil výlučnou kontrolu ve skupině ARMEX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti ARMEX GLOBAL a.s. získat výlučnou kontrolu nad soutěžiteli ARMEX Oil s.r.o. a ARMEX Vision s.r.o...

18. července 2022 / Rada EU dnes přijala nová pravidla hospodářské soutěže na internetu Rada Evropské unie dnes definitivně schválila nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (Digital Markets Act – DMA). Akt o digitálních...

14. července 2022 / České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících...

14. července 2022 / Úřad uspořádal webinář o pravidlech hospodářské soutěže pro města, obce a kraje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes pořádal pro zástupce územních samospráv online školení o pravidlech hospodářské soutěže

8. července 2022 / Spojení v oblasti polovodičového průmyslu povoleno Společnost Danfoss A/S má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Semikron International GmbH

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz