Úřad šetřil poplatek za uvedení filmů v síti multikin Cinema City, případ vyřešil mimo správní řízení

31. 5. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil bez zahájení správního řízení možné protisoutěžní jednání, které se týkalo poplatků vybíraných provozovatelem sítě multikin Cinema City.

Úřad se věcí zabýval na základě podnětu, který upozorňoval na možné zneužití dominantního postavení společností Cinema City Czech s.r.o. účtováním poplatku Virtual Print Fee (dále jen „poplatek VPF“) ve výši 500 eur za každý kinosál, v němž bude film nasazen.

Poplatek VPF započali provozovatelé kin celosvětově účtovat kolem roku 2009. Sloužil k úhradě nákladů na digitalizaci kinosálů, z níž měli prospěch zejména producenti filmů. Z tohoto důvodu požadovali provozovatelé kin tuto nákladnou investici od producentů uhradit. Běžnou praxí hrazení nákladů na digitalizaci kinosálů bylo využití služeb integrátora, který poskytl finanční prostředky a následně vybíral poplatek VPF od distributorů do předem stanovené výše, přičemž po jejím dosažení přestal poplatek VPF vybírat.

Soutěžitel Cinema City účtoval poplatek VPF producentům filmových děl (přeneseně přes jejich distributory) od roku 2011. Rozhodl se nevyužít služeb integrátora a namísto toho zvolil metodu financování digitalizace kinosálů z vlastních zdrojů. Na její úhradu následně vybíral poplatek VPF od producentů filmových děl, aniž by byla předem stanovena částka, kterou měl tento poplatek uhradit. Od poloviny roku 2017 postupně přestával poplatky VPF vybírat od skupiny významných hollywoodských producentů, se kterými jako jedinými podepsal smlouvy o hrazení nákladů digitalizace s pevně stanovenou částkou k úhradě. Poslední z těchto smluv byla ukončena v polovině roku 2020, avšak od ostatních producentů filmových děl, s nimiž smlouvy dojednány nebyly, byl poplatek VPF nadále vybírán. Soutěžitel Cinema City přitom dostatečně nezdůvodnil, proč jsou tímto poplatkem zatíženy filmy pouze určitých producentů.

Po analýze výsledků předběžného šetření Úřad dospěl k závěru, že soutěžitel Cinema City, jakožto provozovatel nejrozsáhlejší sítě multikin na území České republiky, by mohl dosahovat dominantního postavení. Výše popsané jednání Úřad vyhodnotil jako indicii možného zneužití dominantního postavení spočívající v uplatňování rozdílných podmínek vůči filmovým producentům při shodném či srovnatelném plnění, aniž by pro to existovaly objektivně ospravedlnitelné důvody. Tímto jednáním mohlo docházet ke znevýhodnění zejména českých a evropských producentů filmových děl v hospodářské soutěži s producenty hollywoodskými. O těchto svých předběžných závěrech Úřad soutěžitele Cinema City informoval s tím, že v případě rychlého a efektivního narovnání soutěžního prostředí lze v daném případě tento potenciální soutěžní problém vyřešit tzv. soutěžní advokacií.

Soutěžitel Cinema City v reakci na šetření a následnou výzvu Úřadu přestával v průběhu roku 2021 poplatek VPF za nasazení jednotlivých filmů v České republice uplatňovat. Od roku 2022 již v České republice poplatek VPF neúčtuje žádným tuzemským ani zahraničním filmovým producentům.

Tím, že již v průběhu šetření prováděného Úřadem upustil soutěžitel Cinema City od vybírání poplatku VPF i od zbývající skupiny distributorů filmových děl, došlo k odstranění obav Úřadu z možného narušování hospodářské soutěže. Proto Úřad v dané věci nezahájil správní řízení. Prostřednictvím alternativního řešení soutěžního problému (soutěžní advokacie) tak docílil v předmětném případě efektivnějšího a rychlejšího dosažení účelu soutěžní politiky, kterým je ochrana hospodářské soutěže.

K využití alternativního řešení namísto zahájení správního řízení Úřad přistoupil i na základě snahy soutěžitele Cinema City přijmout co nejrychleji efektivní nápravná opatření. Díky tomu došlo k rychlému, jednoznačnému a efektivnímu odstranění možných negativních dopadů na hospodářskou soutěž a její účinné obnově bez nutnosti vést správní řízení.

Využití alternativního řešení soutěžních problémů není pro Úřad závazné. U každého případu se vyhodnocuje ad hoc, zda Úřad k řešení mimo správní řízení přistoupí, nebo zda naopak bude zahajovat sankční správní řízení.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/091

12. srpna 2022 / ÚOHS schválil fúzi v oblasti výroby, údržby a oprav osobních železničních vozů a lokomotiv Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil společnostem BUDAMAR LOGISTICS, a. s., a Optifin Invest, s. r. o., spojení se společností ŽOS Vrútky, a. s. Soutěžitelé...

11. srpna 2022 / CSW Holding a LIGELTA HOLDINGS mohou společně ovládnout slovinskou IT firmu VASCO Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil soutěžitelům CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD, získat společnou kontrolu nad společností VASCO, računalniški inženiring, d.o.o...

9. srpna 2022 / ÚOHS uložil další pokutu za určování cen na trhu šicí techniky pro domácnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 192 000 Kč společnosti OK business, s. r. o., za uzavírání a plnění zakázaných dohod o přímém určení cen pro další...

21. července 2022 / Úřad povolil výlučnou kontrolu ve skupině ARMEX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti ARMEX GLOBAL a.s. získat výlučnou kontrolu nad soutěžiteli ARMEX Oil s.r.o. a ARMEX Vision s.r.o...

18. července 2022 / Rada EU dnes přijala nová pravidla hospodářské soutěže na internetu Rada Evropské unie dnes definitivně schválila nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (Digital Markets Act – DMA). Akt o digitálních...

18. července 2022 / Zástupci ÚOHS vystoupili na expertní konferenci k audiovizi a autorskému právu Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vystoupili na konferenci k audiovizi a autorskému právu nazvané Opportunities (and limits) for media and copyright regulation and self-regulation...

14. července 2022 / České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících...

14. července 2022 / Úřad uspořádal webinář o pravidlech hospodářské soutěže pro města, obce a kraje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes pořádal pro zástupce územních samospráv online školení o pravidlech hospodářské soutěže

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz