ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021

26. 4. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn.

Hned na začátku roku předseda Úřadu Petr Mlsna jmenoval po transparentním výběru nové členy rozkladových komisí. K obměně došlo i na vrcholných manažerských postech Úřadu – v dubnu byl jmenován místopředsedou pověřeným vedením Sekce hospodářské soutěže Kamil Nejezchleb a v červenci byla jmenována místopředsedkyní Markéta Dlouhá, jež stanula v čele Sekce veřejných zakázek.

Úřad se v roce 2021 i přes omezující covidová opatření více otevíral veřejnosti. Prostřednictvím online přenosů se v červnu uskutečnila konference o veřejné podpoře a během roku celkem pět Metodických dnů veřejného zadávání. Kromě zářijové slavnostní konference k jubileu Úřadu se po roční přestávce mohla v listopadu v tradiční podobě uskutečnit již 14. Svatomartinská konference. Zástupci Úřadu vystupovali během roku na desítkách konferencí, workshopů a dalších akcích, na nichž diskutovali s odbornou veřejností o aplikaci právních předpisů spadajících do kompetencí Úřadu. Byla podepsána memoranda o spolupráci s rektory Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, rektorkou Mendelovy univerzity a děkanem Právnické fakulty Univerzity Palackého.

V rámci rozhodovací činnosti bylo v oblasti hospodářské soutěže odhaleno a potrestáno devět zakázaných dohod, z nichž šest se týkalo nejzávažnějších horizontálních kartelů, a uloženy pokuty přesahující 160 milionů korun. Poprvé v historii byl za účast v bid riggingu uložen rovněž zákaz plnění veřejných zakázek. Významný úspěch Úřad zaznamenal v úspěšnosti soudního přezkumu rozhodnutí z oblasti hospodářské soutěže – Nejvyšší správní soud potvrdil všech deset posuzovaných rozhodnutí Úřadu a Krajský soud v Brně vyhověl pouze dvěma z 12 podaných žalob.

V dozoru nad veřejným zadáváním výrazně vzrostl počet správních řízení a podaných podnětů přibližně o 40 procent. Vydáno bylo 737 rozhodnutí ve věci a o předběžném opatření. Výše uložených pokut přesáhla 550 milionů korun, a to především díky historicky nejvyšší uložené pokutě v této oblasti, kterou byla sankce pro Ministerstvo obrany za nákup armádních vrtulníků.

V oblasti veřejné podpory se Úřad zaměřil na obhajobu covidových podpůrných programů a opatření a na zprostředkování jejich schvalování u Evropské komise. V rámci významné tržní síly se Úřad soustředil na analytickou činnost a legislativní práce související s transpozicí směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého práva.

 

Výroční zpráva 2021

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/072

 

21. června 2022 / Seminář pro orgány veřejné správy k bid riggingu a § 19a ZOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá pro zástupce orgánů veřejné správy seminář k problematice narušení hospodářské soutěže i) orgány veřejné správy, tj. § 19a zákona...

17. června 2022 / Školení o kartelech a bid riggingu pro Centrum pro regionální rozvoj Odborníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v tomto týdnu školili vybrané specialisty z Centra pro regionální rozvoj

15. června 2022 / Úřad povolil fúzi v oblasti prodeje a servisu automobilů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. a KT HOLDING a.s. Úřad zjistil, že spojení nebude mít...

9. června 2022 / Asociaci jazykových škol hrozí za protisoutěžní jednání pokuta přes 9 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 9 120 000 korun Asociaci jazykových škol, z. s., za porušení zákona o ochraně hospodářské...

1. června 2022 / Předseda Petr Mlsna seznámil prezidenta republiky s výsledky činnosti ÚOHS v roce 2021 Předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu dnes na Pražském hradě přijal prezident České republiky Miloš Zeman. Během setkání předseda ÚOHS prezentoval prezidentu...

31. května 2022 / Úřad šetřil poplatek za uvedení filmů v síti multikin Cinema City, případ vyřešil mimo správní řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil bez zahájení správního řízení možné protisoutěžní jednání, které se týkalo poplatků vybíraných provozovatelem sítě multikin Cinema City

24. května 2022 / Úřad povolil fúzi v oblasti maloobchodního prodeje elektřiny a zemního plynu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje elektrické energie a zemního plynu. Společnost ARMEX GLOBAL...

20. května 2022 / Úřad povolil akvizice skupinám Allegro a Toyota Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů. Podle Úřadu nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz