Předseda Úřadu zastavil řízení se společností NET4GAS z důvodu příznivosti pozdější právní úpravy

11. 1. 2022
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil svým pravomocným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutí o možném zneužití dominantního postavení společností Net4Gas a správní řízení v dané věci zastavil.

Společnosti NET4GAS byla v lednu roku 2021 prvoinstančním rozhodnutím uložena pokuta ve výši 10 milionů korun za zneužití dominantního postavení trhu poskytování služeb přepravy zemního plynu v České republice. Konkrétně se jednalo o znevýhodňující smluvní podmínky pro soutěžitele SPP Storage v souvislosti s připojováním zásobníku plynu Dolní Bojanovice k přepravní soustavě zemního plynu v České republice provozované společností NET4GAS.

Předseda Úřadu v řízení o rozkladu konstatoval, že uvedené jednání již nemůže být považováno za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ani článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť v mezidobí došlo k novelizaci energetického zákona. V jejím důsledku požadavky, které účastník řízení vznesl vůči společnosti SPP Storage, nově odpovídají povinnostem, jež provozovateli zásobníku plynu ukládají kogentní ustanovení energetického zákona. Kladení těchto požadavků nemůže být považováno za jednání neslučitelné s pravidly hospodářské soutěže a nejde tedy o protiprávní jednání.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/007 – R033/2021

13. ledna 2022 / Úřad rozhodl o povolení spojení DEKINVEST a STACHEMA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ještě před koncem loňského roku rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem...

10. ledna 2022 / Úřad povolil ještě před koncem roku dvě spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v poslední prosincové dekádě dvě spojení soutěžitelů ve zjednodušených řízeních. V obou případech bylo vydáno souhlasné rozhodnutí...

10. ledna 2022 / Úřad řešil možné protisoutěžní jednání Asociace autoškol mimo správní řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil bez zahájení správního řízení možné porušení soutěžních pravidel ze strany Asociace autoškol České republiky, z.s., která sdružuje...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.