Předseda Úřadu zastavil řízení se společností NET4GAS z důvodu příznivosti pozdější právní úpravy

11. 1. 2022
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil svým pravomocným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutí o možném zneužití dominantního postavení společností Net4Gas a správní řízení v dané věci zastavil.

Společnosti NET4GAS byla v lednu roku 2021 prvoinstančním rozhodnutím uložena pokuta ve výši 10 milionů korun za zneužití dominantního postavení trhu poskytování služeb přepravy zemního plynu v České republice. Konkrétně se jednalo o znevýhodňující smluvní podmínky pro soutěžitele SPP Storage v souvislosti s připojováním zásobníku plynu Dolní Bojanovice k přepravní soustavě zemního plynu v České republice provozované společností NET4GAS.

Předseda Úřadu v řízení o rozkladu konstatoval, že uvedené jednání již nemůže být považováno za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ani článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť v mezidobí došlo k novelizaci energetického zákona. V jejím důsledku požadavky, které účastník řízení vznesl vůči společnosti SPP Storage, nově odpovídají povinnostem, jež provozovateli zásobníku plynu ukládají kogentní ustanovení energetického zákona. Kladení těchto požadavků nemůže být považováno za jednání neslučitelné s pravidly hospodářské soutěže a nejde tedy o protiprávní jednání.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/007 – R033/2021

24. května 2022 / Úřad povolil fúzi v oblasti maloobchodního prodeje elektřiny a zemního plynu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje elektrické energie a zemního plynu. Společnost ARMEX GLOBAL...

20. května 2022 / Úřad povolil akvizice skupinám Allegro a Toyota Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů. Podle Úřadu nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže...

19. května 2022 / Místopředseda vlády Ivan Bartoš navštívil ÚOHS Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil program druhého dne Májové konference o veřejných zakázkách, kterou v Brně pořádá Úřad pro ochranu...

19. května 2022 / Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání převzal soudce David Raus V rámci Májové konference o veřejných zakázkách udělil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna ocenění za přínos hospodářské soutěži a veřejným zakázkám JUDr. Davidu Rausovi, Ph.D

17. května 2022 / Pokuta za převzetí společnosti ZOOT před povolením ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 143 000 Kč soutěžiteli Company New a.s., jež je součástí podnikatelské skupiny...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

5. května 2022 / ÚOHS povolil dvě nová spojení soutěžitelů v oblasti energetiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů

27. dubna 2022 / Úřad povolil rozšíření skupiny Louda Auto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení spojení mezi soutěžiteli Louda Auto a.s a MÁCA, s.r.o. Rozhodnutí již nabylo právní moci

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz