Úřad řešil možné protisoutěžní jednání Asociace autoškol mimo správní řízení

10. 1. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil bez zahájení správního řízení možné porušení soutěžních pravidel ze strany Asociace autoškol České republiky, z.s., která sdružuje autoškoly z celé České republiky. Asociace působí jako profesní sdružení soutěžitelů podnikajících v oblasti provozování autoškol.

Úřad vlastním šetřením zjistil indicie možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže Asociací autoškol České republiky, z.s. (dále jen „Asociace“). Možným soutěžním problémem byla veřejná cenová prohlášení Asociace, která se týkala stanovování a komentování vývoje cen služeb poskytovaných autoškolami.

Veřejná cenová prohlášení učiněná ze strany profesních asociací Úřad vnímá jako potencionální narušení hospodářské soutěže, kde se může jednat o zakázanou dohodu mezi členy sdružení. Úřad posuzoval konkrétní vyjádření zástupce Asociace, kterým oznamoval procentní nárůst cen služeb poskytovaných členy sdružení, jako možné porušení zákona. Koordinované a sladěné jednání vzájemných konkurentů na trhu negativně ovlivní nezávislé stanovování cen služeb jednotlivých členů sdružení, neboť může vést ke sjednocování cen nebo k získání informací jednotlivých soutěžitelů o plánované změně cen za služby. Toto jednání Úřad posuzuje jako sjednocování či koordinaci postupu konkurentů na trhu v cenovém parametru.

Úřad v rámci šetření vyzval Asociaci k učinění konkrétních nápravných opatření vedoucích k tomu, aby se v budoucnu neopakovala podobná veřejná prohlášení, která by mohla mít protisoutěžní charakter a porušovala zákon o ochraně hospodářské soutěže. Úřad vyzval asociaci také k informování členů o tom, že předmětné jednání je zákonem zakázané a má protisoutěžní povahu. Budoucí prohlášení členů do médií mají být neadresná (objektivní), aby výsledkem nebylo porušení zákona. Asociace má dále informovat své členy, že sdělení o předpokládaném vývoji ceny je oprávněn činit samostatně každý soutěžitel v rámci zamýšlené individuální strategie, nikoli Asociace prostřednictvím vyjádření svých zástupců. Zveřejňování soutěžně „citlivých“ informací nesmí být činěno prostřednictvím sdružení konkurentů. Orgány Asociace stanovisko Úřadu projednaly a poskytly Úřadu záruky, že k soutěžně problematickému jednání již nebude napříště docházet.

S ohledem na povahu posuzovaného jednání a přijetí navržených nápravných opatření se Úřad rozhodl ve věci nezahajovat správní řízení. Tímto postupem Úřad zajistil v daném případě efektivnější dosažení účelu soutěžní politiky, kterým je ochrana a obnova soutěžních podmínek na trhu.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/005

13. ledna 2022 / Úřad rozhodl o povolení spojení DEKINVEST a STACHEMA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ještě před koncem loňského roku rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem...

11. ledna 2022 / Předseda Úřadu zastavil řízení se společností NET4GAS z důvodu příznivosti pozdější právní úpravy Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil svým pravomocným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutí o možném zneužití dominantního postavení společností Net4Gas...

10. ledna 2022 / Úřad povolil ještě před koncem roku dvě spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v poslední prosincové dekádě dvě spojení soutěžitelů ve zjednodušených řízeních. V obou případech bylo vydáno souhlasné rozhodnutí...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.