Úřad řešil možné protisoutěžní jednání Asociace autoškol mimo správní řízení

10. 1. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil bez zahájení správního řízení možné porušení soutěžních pravidel ze strany Asociace autoškol České republiky, z.s., která sdružuje autoškoly z celé České republiky. Asociace působí jako profesní sdružení soutěžitelů podnikajících v oblasti provozování autoškol.

Úřad vlastním šetřením zjistil indicie možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže Asociací autoškol České republiky, z.s. (dále jen „Asociace“). Možným soutěžním problémem byla veřejná cenová prohlášení Asociace, která se týkala stanovování a komentování vývoje cen služeb poskytovaných autoškolami.

Veřejná cenová prohlášení učiněná ze strany profesních asociací Úřad vnímá jako potencionální narušení hospodářské soutěže, kde se může jednat o zakázanou dohodu mezi členy sdružení. Úřad posuzoval konkrétní vyjádření zástupce Asociace, kterým oznamoval procentní nárůst cen služeb poskytovaných členy sdružení, jako možné porušení zákona. Koordinované a sladěné jednání vzájemných konkurentů na trhu negativně ovlivní nezávislé stanovování cen služeb jednotlivých členů sdružení, neboť může vést ke sjednocování cen nebo k získání informací jednotlivých soutěžitelů o plánované změně cen za služby. Toto jednání Úřad posuzuje jako sjednocování či koordinaci postupu konkurentů na trhu v cenovém parametru.

Úřad v rámci šetření vyzval Asociaci k učinění konkrétních nápravných opatření vedoucích k tomu, aby se v budoucnu neopakovala podobná veřejná prohlášení, která by mohla mít protisoutěžní charakter a porušovala zákon o ochraně hospodářské soutěže. Úřad vyzval asociaci také k informování členů o tom, že předmětné jednání je zákonem zakázané a má protisoutěžní povahu. Budoucí prohlášení členů do médií mají být neadresná (objektivní), aby výsledkem nebylo porušení zákona. Asociace má dále informovat své členy, že sdělení o předpokládaném vývoji ceny je oprávněn činit samostatně každý soutěžitel v rámci zamýšlené individuální strategie, nikoli Asociace prostřednictvím vyjádření svých zástupců. Zveřejňování soutěžně „citlivých“ informací nesmí být činěno prostřednictvím sdružení konkurentů. Orgány Asociace stanovisko Úřadu projednaly a poskytly Úřadu záruky, že k soutěžně problematickému jednání již nebude napříště docházet.

S ohledem na povahu posuzovaného jednání a přijetí navržených nápravných opatření se Úřad rozhodl ve věci nezahajovat správní řízení. Tímto postupem Úřad zajistil v daném případě efektivnější dosažení účelu soutěžní politiky, kterým je ochrana a obnova soutěžních podmínek na trhu.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/005

24. května 2022 / Úřad povolil fúzi v oblasti maloobchodního prodeje elektřiny a zemního plynu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje elektrické energie a zemního plynu. Společnost ARMEX GLOBAL...

20. května 2022 / Úřad povolil akvizice skupinám Allegro a Toyota Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů. Podle Úřadu nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže...

19. května 2022 / Místopředseda vlády Ivan Bartoš navštívil ÚOHS Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil program druhého dne Májové konference o veřejných zakázkách, kterou v Brně pořádá Úřad pro ochranu...

19. května 2022 / Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání převzal soudce David Raus V rámci Májové konference o veřejných zakázkách udělil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna ocenění za přínos hospodářské soutěži a veřejným zakázkám JUDr. Davidu Rausovi, Ph.D

17. května 2022 / Pokuta za převzetí společnosti ZOOT před povolením ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 143 000 Kč soutěžiteli Company New a.s., jež je součástí podnikatelské skupiny...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

5. května 2022 / ÚOHS povolil dvě nová spojení soutěžitelů v oblasti energetiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů

27. dubna 2022 / Úřad povolil rozšíření skupiny Louda Auto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení spojení mezi soutěžiteli Louda Auto a.s a MÁCA, s.r.o. Rozhodnutí již nabylo právní moci

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz