Úřad povolil ještě před koncem roku dvě spojení soutěžitelů

10. 1. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v poslední prosincové dekádě dvě spojení soutěžitelů ve zjednodušených řízeních. V obou případech bylo vydáno souhlasné rozhodnutí, neboť podle zjištění Úřadu nebudou mít přezkoumávané fúze za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabyla právní moci.

Společnostem Münze Ӧsterreich Aktiengesellschaft a philoro Holding GmbH byla povolena možnost získat společnou kontrolu nad soutěžiteli philoro MELTING & REFINING GmbH a philoro REAL ESTATE GmbH. Ke spojení dochází zejména v oblasti zpracování a výroby drahých kovů (tavení a rafinace) a výroby produktů z drahých kovů.

Úřad rovněž povolil založení společného podniku soutěžitelů Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, HGR Property Partners Oy a YIT Suomi Oy, který se bude zabývat činnostmi v oblastech realizace developerských projektů a správy, řízení a pronájmu dokončených nemovitostí na území Finské republiky.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/006

13. ledna 2022 / Úřad rozhodl o povolení spojení DEKINVEST a STACHEMA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ještě před koncem loňského roku rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem...

11. ledna 2022 / Předseda Úřadu zastavil řízení se společností NET4GAS z důvodu příznivosti pozdější právní úpravy Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil svým pravomocným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutí o možném zneužití dominantního postavení společností Net4Gas...

10. ledna 2022 / Úřad řešil možné protisoutěžní jednání Asociace autoškol mimo správní řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil bez zahájení správního řízení možné porušení soutěžních pravidel ze strany Asociace autoškol České republiky, z.s., která sdružuje...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.