ÚOHS povolil fúze v oblastech maloobchodního prodeje automobilů a motocyklů a v oblasti IT

13. 9. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl návrhu společnosti Global Repair Centres, s. r. o., a povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku navrhovatel získá možnost výlučně kontrolovat společnost AUTONOVA BRNO, s. r. o.

Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních vozidel, lehkých užitkových vozidel a motocyklů, poskytování servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla a motocykly, maloobchodního prodeje náhradních dílů pro osobní a lehká užitková vozidla a motocykly, zprostředkování spotřebitelského úvěru na pořízení osobních vozidel a motocyklů a zprostředkování povinného ručení a havarijního pojištění. Spojení nebude mít podle Úřadu za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí Úřadu v této věci je pravomocné.

Ve zjednodušených řízeních Úřad povolil dvě spojení soutěžitelů působících v oblasti informačních technologií, když rovněž konstatoval, že spojení nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Společnost KKCG Technologies, s. r. o., může v důsledku spojení získat možnost výlučně kontrolovat Aricoma Group, a. s., přičemž toto rozhodnutí již je pravomocné. Zatím nepravomocné je rozhodnutí, jímž bylo soutěžitelům CSW Holding, s. r. o., a LIGELTA HOLDINGS LTD (navrhovatelé) povoleno nabytí společné kontroly nad Powerstream, a. s.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/0126 – S0312/2021, S0352/2021, S0351/2021

 

24. září 2021 / Registrace na Svatomartinskou konferenci byla zahájena Ve dnech 10. a 11. listopadu 2021 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již 14. ročník Svatomartinské konference o novinkách v soutěžním právu

22. září 2021 / ÚOHS si připomněl 30 let své existence na slavnostní konferenci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes oslavil 30 let své existence slavnostní konferencí, která se uskutečnila v Lichtenštejnském paláci v Praze. Přání k „narozeninám“ Úřadu...

21. září 2021 / Skupina Kaprain může získat výlučnou kontrolu nad gumárnou Rubena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů Kaprain Rubber a.s. a Rubena Náchod, s.r.o. Úřad konstatoval, že spojení nebude mít za následek...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz