Úřad uložil pokutu za nepovolené uskutečňování spojení soutěžiteli CSG INDUSTRY

16. 7. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti CSG INDUSTRY, a. s., pokutu ve výši 4 505 000 Kč za nedovolené uskutečňování spojení soutěžitelů před jeho povolením ze strany ÚOHS. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil dne 12. 10. 2020 ve zjednodušeném řízení soutěžiteli CSG INDUSTRY, a. s., převzít výlučnou kontrolu nad společnostmi Hyundai Centrum CB, s. r. o., Hyundai Centrum Praha, s. r. o., Car Star Praha, s. r. o., Car Star Fleet, s. r. o., Car Star Immo, s. r. o., a Whare factory, s. r. o. Ke spojení soutěžitelů došlo zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních, lehkých užitkových a obytných vozidel, poskytování servisu, údržby a oprav osobních a lehkých užitkových vozidel, velkoobchodního a maloobchodního prodeje náhradních dílů a autopříslušenství, zprostředkování financování nákupu vozidel a pronájmu osobních, lehkých užitkových a obytných vozidel.

Už v době před posuzováním uvedeného spojení získal Úřad pochybnosti o tom, zda nebylo spojení uskutečňováno již v době před notifikací fúze k Úřadu a před vydáním povolujícího rozhodnutí, a proto zahájil správní řízení o možném porušení § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

V rámci správního řízení Úřad zjistil, že společnost CSG INDUSTRY vykonávala kontrolu nad společnostmi Hyundai Centrum CB, s. r. o., Hyundai Centrum Praha, s. r. o., Car Star Praha, s. r. o., Car Star Fleet, s. r. o., Car Star Immo, s. r. o., a Whare factory, s. r. o., nejméně od 22. 2. 2019, když například jmenovala některé jednatele nabývaných společností. V protiprávním jednání pokračoval nabyvatel až do 11. 10. 2020, tedy do dne, který předcházel nabytí právní moci, kterým bylo zmiňované spojení soutěžitelů povoleno.

Za spáchání tohoto druhu přestupku může Úřad uložit pokutu do 10 milionů korun nebo do 10 % z obratu. Vzhledem k tomu, že účastník řízení požádal o využití procedury narovnání a splnil všechny předepsané podmínky, snížil mu Úřad pokutu o 20 % na konečných 4 505 000 Kč.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/104 - S0491/2020

28. července 2021 / Další červencové fúze povolené Úřadem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ve zjednodušených řízeních další čtyři rozhodnutí, všechna již nabyla právní moci. Ve všech těchto případech Úřad zjistil, že spojení...

27. července 2021 / Úřad povolil spojení soutěžitelů ZJZ a MARO Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím soutěžiteli ZJZ holding, a. s., získat výlučnou kontrolu nad společností MARO, s. r. o., obchod a projekce...

20. července 2021 / Save the Date – Svatomartinská konference 2021 Po roční přestávce zaviněné koronavirovou pandemií se letos opětovně uskuteční Svatomartinská konference, kterou v tradičním listopadovém termínu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz