Vysvětlení k sektorovému šetření prováděnému Úřadem v oblasti distribuce léčiv

8. 6. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v posledních letech setkává s nárůstem počtu podnětů ze strany soutěžitelů, sdružení soutěžitelů a veřejnosti v oblasti farmacie, především k distribuci léčiv. Úřad danou oblast dlouhodobě sleduje a vnímá, že v tomto sektoru dochází ke změnám, jak na lokální, tak i evropské úrovni.

Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že v dané oblasti může být narušena hospodářská soutěž a rozhodl se tedy využít svou pravomoc podle § 20 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže a zahájit sektorové šetření se zaměřením na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a léčiv na lékařský předpis. 

Úřad zdůrazňuje, že sektorové šetření zahájil z vlastní činnosti, nikoliv na popud několika soutěžitelů či sdružení soutěžitelů v této oblasti, jak se objevilo již dříve v tisku. Hlavním cílem sektorového šetření je zjistit stav hospodářské soutěže na trzích distribuce humánních léčiv na lékařský předpis a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Předmětem šetření jsou rovněž dynamicky se rozvíjející přímé formy distribuce tzv. DTP/DTH (Direct to Pharmacy, Direct to Hospital).

Snahou Úřadu je identifikovat dysfunkce trhu, zformulovat případná doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) pro posílení soutěže na šetřených trzích. Ze sektorového šetření vznikne zpráva, která bude k dispozici veřejnosti na webových stránkách Úřadu. V případě zjištění možného porušení hospodářské soutěže může Úřad následně zahájit šetření či při závažném podezření správní řízení.

Odhadovaná délka sektorového šetření je 24 měsíců. 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/086

 

16. června 2021 / Pokuta pro Lysou nad Labem za postup při regulaci provozování hazardních her Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Lysá nad Labem pokutu ve výši 280 tisíc korun za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Město podalo proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad

10. června 2021 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu Úřadu za rok 2020 Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes v podvečer představil v Senátu výroční zprávu ÚOHS za rok 2020. Předseda Mlsna informoval v horní komoře Parlamentu

4. června 2021 / Pokuta pro INTERGRAM za zneužití dominantního postavení byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad kolektivního správce INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz