Úřad povolil nabytí společné kontroly ve třech případech spojování soutěžitelů

8. 3. 2021
Právní moci již nabyla tři rozhodnutí Úřadu pro ochranu u hospodářské soutěže ve věcech spojení soutěžitelů. Úřad u těchto fúzí ve zjednodušené proceduře konstatoval, že nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže a spojení povolil.

V prvním případě získaly společnosti BUDAMAR LOGISTICS, a. s., Optifin Invest, s. r. o., a fyzická osoba V. M. možnost vykonávat společnou kontrolu nad společnostmi ŽOS-EKO, s. r. o., ŽOS - MEDIKA, s. r. o., a ŽOS TRADING, s. r. o. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti zabezpečování plnění environmentálních povinností plynoucích z předpisů na ochranu životního prostředí (tj. zejména nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady a vodohospodářská činnost), poskytování služeb v oblasti zdravotní péče a zajišťování základní lékařské péče v nestátním zdravotnickém zařízení na území Slovenské republiky a nákupu náhradních dílů a komponentů pro železniční kolejová vozidla.

Ve druhém případě bylo povoleno spojení, v jehož důsledku mají společnosti Jet 2 Beta, a.s., a Inodora Solutions s.r.o. získat možnost nepřímo společně kontrolovat společnost PBS INDUSTRY, a.s. Nabývaná společnost se zabývá výrobou ocelových konstrukcí, svařováním a sestavováním palivových a hydraulických nádrží, rámů, koreb a dalších svařovaných dílů pro výrobce stavební techniky a dále výrobou zařízení pro dodavatele energetických a teplárenských celků.

Úřad dále ve zjednodušeném řízení povolil spojení společností PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, Vitri, s. r. o., a fyzické osoby T. J. se společnosti Nano Energies, a. s. V důsledku fúze získají navrhovatelé možnost vykonávat společnou kontrolu ve společnosti Nano Energies, a. s. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti maloobchodních dodávek elektřiny a plynu a velkoobchodních dodávek elektřiny.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/035 – S0019/2021, S0027/2021, S036/2021

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

15. dubna 2021 / Úřad povolil spojení Raiffeisenbank s Equa Bank Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů Raiffeisenbank, a. s., Equa bank, a. s., a Equa Sales & Distribution, s. r. o

13. dubna 2021 / CM-CREDIT může převzít výlučnou kontrolu nad soutěžitelem FORTISCHEM Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil na základě zjednodušeného řízení spojení soutěžitelů CM – CREDIT a.s. a FORTISCHEM a.s. Rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz