Předseda ÚOHS upozornil veřejné zadavatele, že mají vymáhat škody způsobené protisoutěžním jednáním

26. 1. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vystoupil s iniciativou, v jejímž rámci upozorňuje orgány veřejné správy, že mají povinnost vymáhat škody utrpěné v důsledku protisoutěžního jednání. O této aktivitě informoval též předsedu vlády, ministerstva financí a zdravotnictví, územní samosprávy a jejich svazy či Nejvyšší kontrolní úřad.

Posláním ÚOHS je vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže. V této roli Úřad zasahuje proti vyloučení, omezení, narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů či spojením soutěžitelů, dále pak působením orgánů veřejné správy. Jedním z častých způsobů narušení soutěže jsou kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky, tzv. bid rigging. Tyto zakázané dohody mohou výrazně předražovat veřejné zakázky a působit tím České republice značné škody.

Úřad proto nyní začal aktivně upozorňovat orgány veřejné správy, které byly při zadávání veřejných zakázek poškozeny kartelovým jednáním, na skutečnost, že mohou utrpěnou škodu vymáhat dle zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Tento speciální zákon nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017, avšak v praxi byl dosud jen zřídkakdy použit. Důvodem nevyužití tohoto zákona je dle názoru Úřadu rovněž nedostatečná povědomost o této možnosti mezi subjekty veřejné správy, mezi které patří mimo jiné obce, kraje a další orgány veřejné správy. Úřad nabízí orgánům veřejné správy postiženým protisoutěžním jednáním také metodickou pomoc, v jejímž rámci jim vysvětlí možnosti dané zákonem č. 262/2017 Sb. i postup, jímž se lze náhrady škody domáhat.

Vzhledem k tomu, že organizační složky státu i územní samosprávy mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, měly by škody způsobené v důsledku protisoutěžního jednání vymáhat. V této souvislosti jsme upozornili také Nejvyšší kontrolní úřad, který na hospodaření s majetkem dohlíží,“ uvedl k iniciativě předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/014

1. února 2023 / Pokuta za maření místního šetření pro Beryko je pravomocná Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zastavil správní řízení se společností Beryko s. r. o. o rozkladu proti pokutě za maření místního šetření, protože rozklad...

26. ledna 2023 / ÚOHS povolil vytvoření společného podniku v oblasti výroby, prodeje a pronájmu železničních vagónů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci společnosti T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED a voestalpine Stahl GmbH mají

12. ledna 2023 / Další povolená fúze pro CSW Holding a Ligelta Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím soutěžitelům CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD převzít nepřímou společnou kontrolu...

9. ledna 2023 / Za diktování cen prodejcům dostal distributor Šicí technika Brother více než milionovou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 1.134.000 korun společnosti Šicí technika Brother s.r.o. (dále jen Brother) za uzavírání...

6. ledna 2023 / Opakovaná sankce za zneužití dominantního postavení pro CHAPS činí 956 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil svým opakovaným druhoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 956 000 korun společnosti CHAPS spol. s r. o. (dále jen CHAPS...

5. ledna 2023 / EURONA omezovala cenovou soutěž a online prodej, pokuta jí byla za nadstandardní spolupráci významně snížena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 12 773 000 korun soutěžiteli EURONA s.r.o. za uzavírání nezákonných vertikálních dohod...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

3. ledna 2023 / ORLEN Unipetrol může převzít producenta plastových regranulátů REMAQ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ORLEN Unipetrol a.s. a REMAQ, s.r.o. Podle Úřadu nedojde v důsledku tohoto spojení...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz