Nad Sazkou získává výlučnou kontrolu KKCG, další fúze v oblasti distribuce a prodeje léčiv

7. 5. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení dvě spojení soutěžitelů, která spočívala ve změně kvality kontroly ze společné na výlučnou, třetí notifikovaná transakce nepodléhala povolení ze strany Úřadu. Všechna uvedená rozhodnutí Úřadu jsou již pravomocná.

V důsledku první notifikované transakce má společnost KKCG AG získat možnost výlučně kontrolovat společnost SAZKA Group, a. s. Společnost KKCG stojí v čele finanční a investiční podnikatelské skupiny působící na území České republiky zejména v oblastech ropného průmyslu, provozování loterií a sázkových her, provozování virtuálního mobilního operátora, poskytování služeb informačních technologií, provozování cestovní kanceláře, developerské činnosti, zdravotnictví a strojírenství. Společnost SAZKA Group působí na území České republiky zejména v oblasti provozování loterií a sázkových her, poskytuje služby virtuálního mobilního operátora, služby dobíjení předplacených karet mobilních operátorů, platební služby malého rozsahu a služby prodeje vstupenek na kulturní a sportovní akce. V době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je Skupina SAZKA společně kontrolována společnostmi KKCG a EMMA GAMMA LIMITED.

 V důsledku dalšího povoleného spojení soutěžitelů má společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, s. r. o. získat možnost výlučně kontrolovat společnost BENU Česká republika, a. s. Společnost PHOENIX působí na území České republiky zejména v oblasti velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků. Společnost BENU je na území České republiky činná především v oblasti maloobchodního prodeje léčiv prostřednictvím jí provozovaných lékáren. V době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost BENU společně kontrolována společnostmi PHOENIX a ALPHA UNION INVEST S.A.

Třetí Úřadu notifikovaná transakce má představovat založení nového společně kontrolovaného soutěžitele, společnosti MAPLE POWER LTD, ze strany společností CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD a ENBRIDGE INC. Společnost MAPLE POWER se bude zabývat zejména činností v oblasti vyhledávání investičních příležitostí do pobřežních větrných elektráren v Evropě, předmětná transakce tedy nebude mít žádný dopad na území České republiky. S ohledem na skutečnost, že společnost MAPLE POWER nebude plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, nepředstavuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a nepodléhá proto povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/036/HS024 – S0141/2019, S0119/2019, S0133/2019

16. května 2019 / Úřad povolil se závazky fúzi na trhu distribuce neoriginálních náhradních dílů mezi LKQ a heptus 292 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 10. 5. 2019 rozhodnutí, jímž povolil za podmínky splnění několika strukturálních závazků, které ve prospěch zachování účinné hospodářské...

13. května 2019 / Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel od autobusového dopravce Flixbus informace o tom, že jej jeho konkurent Regio Jet vyzval k možné protisoutěžní koordinaci cen

9. května 2019 / ÚOHS se připojil k iniciativě ICN směřující ke zkvalitnění procesů v soutěžních úřadech Mezinárodní soutěžní síť (International Competition Network - ICN) vystoupila s iniciativou Competition Agency Procedures, jejímž cílem je na soutěžních úřadech nastavit vnitřní standardy...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz