Varnsdorf byl pokutován za diskriminační loterijní vyhlášku

11. 3. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil v minulých dnech uložení pokuty ve výši 327 000 korun městu Varnsdorf za protisoutěžní charakter obecně závazné vyhlášky regulující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

Město se dopustilo porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že povolilo na svém území provozování sázkových her pouze na místech stanovených s účinností od 1. 1. 2013 v obecně závazné vyhlášce č. 4/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, aniž by výběr adresních míst provozování provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Došlo tak bez objektivně ospravedlnitelných důvodů k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány. Vyhláškou byli zvýhodněni soutěžitelé, kteří mohou na povolených adresních místech nadále provozovat loterie a provozovny k účelu provozování loterií.

Předseda Úřadu v řízení o rozkladu zamítl námitky účastníka řízení, které se týkaly zejména nesprávnosti řízení, neprokázání porušení hospodářské soutěže, narušení práva na normotvorbu územních samospráv či výpočtu pokuty.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/019/HS006 – R0118/2018

16. května 2019 / Úřad povolil se závazky fúzi na trhu distribuce neoriginálních náhradních dílů mezi LKQ a heptus 292 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 10. 5. 2019 rozhodnutí, jímž povolil za podmínky splnění několika strukturálních závazků, které ve prospěch zachování účinné hospodářské...

13. května 2019 / Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel od autobusového dopravce Flixbus informace o tom, že jej jeho konkurent Regio Jet vyzval k možné protisoutěžní koordinaci cen

9. května 2019 / ÚOHS se připojil k iniciativě ICN směřující ke zkvalitnění procesů v soutěžních úřadech Mezinárodní soutěžní síť (International Competition Network - ICN) vystoupila s iniciativou Competition Agency Procedures, jejímž cílem je na soutěžních úřadech nastavit vnitřní standardy...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz