Úřad po rozsáhlém vyšetřování pokutoval Booking.com za protisoutěžní dohody

18. 12. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím zakázal protisoutěžní jednání společnosti Booking.com B.V. (dále jen Booking.com) v oblasti on-line rezervací krátkodobého ubytování a uložil za ně pokutu ve výši 8 336 000 korun.

Úřad tak rozhodl po rozsáhlém šetření, v jehož průběhu oslovil stovky hromadných ubytovacích zařízení. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Společnost Booking.com uzavírala v období od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2015 zakázané vertikální dohody s poskytovateli krátkodobých ubytovacích služeb na území České republiky, čímž narušila hospodářskou soutěž na trhu služeb zprostředkování on-line rezervace krátkodobého ubytování v České republice a na trhu poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v České republice. Současně byl jednáním Booking.com potenciálně ovlivněn obchod mezi členskými státy Evropské unie při poskytování služeb on-line rezervace krátkodobého ubytování.

Na základě těchto zakázaných dohod se smluvní partneři společnosti Booking.com zavazovali k plnění tzv. široké parity ceny a dostupnosti. Společnost Boooking.com tedy měla dostávat shodné nebo lepší podmínky týkající se ceny ubytování a dostupnosti pokojů k rezervaci, než jaké byly dostupné na webových stránkách ubytovacího zařízení nebo pro jakýkoli on-line či off-line distribuční kanál smluvního ubytovacího zařízení. Jinými slovy - ubytovací zařízení nemohla v důsledku těchto dohod konkurentům společnosti Boooking.com nabízet výhodnější podmínky (nižší ceny, větší dostupnost), než jaké sjednala se společností Booking.com.

Při výpočtu sankce Úřad zohlednil mimo jiné nižší typovou závažnost protisoutěžního jednání, dále délku trvání a větší počet souběžných deliktů a skutečnost, že společnost od jednání upustila ještě před zahájením správního řízení.

Součástí správního řízení byla také revize  dohod uzavíraných společností Booking.com od 1.7. 2015  s poskytovateli ubytovacích služeb, na jejichž základě se měli poskytovatelé zavázat k plnění tzv. zúžené parity cen, tzn. že případnému zákazníkovi bude nabídnuta lepší nebo stejná cena ubytování  při  užití platformy  Booking.com  v závislosti na ceně uvedené na webové stránce konkrétního ubytovacího zařízení. Takto popsané jednání nebylo prokázáno. Rovněž nebyla prokázána existence  zakázaných dohod o poskytování minimálního počtu pokojů nebo doporučení poskytovatelům ubytovacích zařízení zajistit pro Booking.com dostupnost všech typů jimi nabízených pokojů.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/082/HS041 – S0664/2015

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

20. srpna 2019 / Na letošní Svatomartinské konferenci se bude mimo jiné hovořit o sdružování soutěžitelů, vertikálních omezeních a místních šetřeních Jak odborná i laická veřejnost všeobecně očekává, pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i v letošním roce v pořadí již třináctou výroční Svatomartinskou konferenci...

15. srpna 2019 / Povolená fúze v oblasti energetiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku získávají společnosti Jet 2 Alfa, s. r. o., a MOUFLECO HOLDINGS LIMITED...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz