Rozhodnutí „kartel Italia“ je pravomocné, účastníci si dělili zákazníky pomocí rezervačního on-line systému

12. 10. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval před týdnem o vydání rozhodnutí o kartelové dohodě společností Rail Cargo Austria AG, České dráhy, a. s., a AWT Čechofracht, a. s. Rozhodnutí vydané v proceduře narovnání dle očekávání nabylo právní moci a Úřad tedy podle daného příslibu zveřejňuje podrobnosti k uvedenému případu.

Soutěžitelé Rail Cargo Austria AG, České dráhy, a. s., a AWT Čechofracht, a. s., si v období od 15. 8. 2006 do 30. 9. 2010 při poskytování služeb mezinárodní nákladní železniční přepravy a zasílatelství v souvislosti s vlakovým projektem Italia rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží a koordinovali ceny těchto služeb. Uzavřeli tak zakázanou dohodu s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství související s vlakovým projektem Italia, která byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Těmito ujednáními došlo k porušení unijního i českého soutěžního práva.

Správní řízení bylo zahájeno v roce 2016 na základě skutečností uvedených v žádosti o imunitu v rámci leniency programu od společnosti Rail Cargo Austria AG a dále na základě důkazů shromážděných při neohlášených místních šetřeních, která Úřad provedl. Účastníci řízení spolupracovali na projektu systémového vlaku nazývaného „Italia Express“, kterým bylo přepravováno zboží z České republiky do Rakouska, odkud bylo po rozřazení zásilek dále dopravováno ke koncovým zákazníkům, především v Itálii a Slovinsku. Možnost přepravy zboží vlakem Italia mohli využít jak přímo koncoví zákazníci, tak jiné spediční společnosti. Mezi hlavní přepravované komodity patřilo železo a železný šrot, ocel, dřevo, sádrokarton aj. Vlak byl organizován pouze jako jednosměrný, většina zákazníků pak pocházela z České republiky, případně z Polska.

Spolupráce omezující vzájemnou konkurenci směřovala především k tomu, aby pro určité zákazníky prováděl přepravy předem dohodnutý soutěžitel. K dosažení sledovaného záměru soutěžitelé vzájemně komunikovali, sdíleli informace o zákaznících a transportech, poskytovali si krycí nabídky s ochrannými cenami, používali za tím účelem vytvořený on-line rezervační systém atd. Zákazníci byli díky uvedeným praktikám „odkázáni“ na předem určeného přepravce a zbaveni možnosti obdržet potenciálně výhodnější (konkurenční) nabídku na poskytnutí předmětných přepravních a spedičních služeb. Všechna pravidla kartelu byla obsažena v třístranné písemné smlouvě, která byla účastníky podepsána v srpnu 2006.

Při výpočtu pokuty za protisoutěžní jednání Úřad vycházel zejména z výše ceny zboží dotčeného kartelovou dohodou. Společnosti Rail Cargo Austria byla pokuta zcela odpuštěna vzhledem k tomu, že v rámci leniency programu Úřad o kartelu jako první informovala.

Pokuta pro společnost České dráhy byla vzhledem k požadavku na její dostatečný odstrašující účinek určena na výsledných 48 000 000 Kč. Úřad při jejím stanovení zohlednil fakt, že tato společnost podala žádost o leniency a v jejím rámci splnila podmínky pro snížení pokuty a že rozhodnutí bylo vydáno v rámci procedury narovnání.

Společnosti AWT Čechofracht byla vypočtena pokuta ve výši 4 592 908 Kč, avšak byla snížena o 20 % díky využití procedury narovnání na konečných 3 674 000 Kč. Úřad v jejím případě nezohledňoval příslušnost do skupiny PKP Cargo, neboť součástí této skupiny se firma AWT Čechofracht stala až v roce 2015, tedy dlouho po ukončení aktivity kartelu.

Celkově tedy Úřad uložil pravomocné pokuty ve výši 51 674 000 Kč, které budou příjmem státního rozpočtu.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

18/064/HS033 – S0633/2016

26. ledna 2023 / ÚOHS povolil vytvoření společného podniku v oblasti výroby, prodeje a pronájmu železničních vagónů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci společnosti T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED a voestalpine Stahl GmbH mají

12. ledna 2023 / Další povolená fúze pro CSW Holding a Ligelta Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím soutěžitelům CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD převzít nepřímou společnou kontrolu...

9. ledna 2023 / Za diktování cen prodejcům dostal distributor Šicí technika Brother více než milionovou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 1.134.000 korun společnosti Šicí technika Brother s.r.o. (dále jen Brother) za uzavírání...

6. ledna 2023 / Opakovaná sankce za zneužití dominantního postavení pro CHAPS činí 956 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil svým opakovaným druhoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 956 000 korun společnosti CHAPS spol. s r. o. (dále jen CHAPS...

5. ledna 2023 / EURONA omezovala cenovou soutěž a online prodej, pokuta jí byla za nadstandardní spolupráci významně snížena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 12 773 000 korun soutěžiteli EURONA s.r.o. za uzavírání nezákonných vertikálních dohod...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

3. ledna 2023 / ORLEN Unipetrol může převzít producenta plastových regranulátů REMAQ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ORLEN Unipetrol a.s. a REMAQ, s.r.o. Podle Úřadu nedojde v důsledku tohoto spojení...

30. prosince 2022 / Druhá pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní vyhlášku o hazardu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 1 274 000 korun hlavnímu městu Praze za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz