Společnost CHAPS zneužila dominantního postavení,
pokuta činí 2 199 000 Kč

7. 1. 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím z 22. prosince 2015 konstatoval, že společnost CHAPS spol. s r.o. (dále jen CHAPS) zneužila své dominantní postavení na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech postupovaných povinnými subjekty do Celostátního informačního systému o jízdních řádech a narušila hospodářskou soutěž na trhu služeb automatického vyhledávání dopravního spojení s celostátním pokrytím a na trhu s informacemi o existujících variantách dopravního spojení v České republice.

Za porušení českého i unijního soutěžního práva byla společnosti CHAPS uložena pokuta ve výši 2 199 000 Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné, byl proti němu podán rozklad.

Soutěžiteli CHAPS jsou na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcích vyhlášek k těmto zákonům povinně předávány údaje o aktuálních jízdních řádech, a to za účelem vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech. V období od 11. 4. 2008 do 31. 8. 2015 přitom CHAPS odmítal bez objektivně ospravedlnitelných důvodů aktualizované jízdní řády zpřístupňovat ostatním soutěžitelům ve formátu, v jakém byly vytvořeny a povinně mu předávány. Poptávající soutěžitelé přitom hodlali poskytovat produkty, pro něž byly tyto aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem. Postup společnosti CHAPS vedl k újmě ostatních soutěžitelů a spotřebitelů a současně potenciálně ovlivnil obchod mezi členskými státy na uvedených trzích.

Tiskové oddělení ÚOHS
16/001/HS001 – S669/2013

7. května 2021 / Úřad vyřešil potenciální soutěžní problém u prodejce krmiv a výrobků pro psy a kočky mimo správní řízení Úřad obdržel stížnost na možné protisoutěžní jednání společnosti VETCENTRUM Duchek, provozující internetový obchod a velkoobchod Rebel Dog, které spočívalo v uzavírání vertikálních...

6. května 2021 / Předseda Úřadu potvrdil pokutu 7,68 milionu korun pro soutěžitele V-GARDEN za vertikální dohody Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad společnosti V-GARDEN s.r.o. a potvrdil tak pokutu ve výši 7 687 000 Kč, která jí byla uložena za uzavírání...

5. května 2021 / SPIE Elektrovod a ASE zaplatí za kartel o veřejných zakázkách pokuty ve výši téměř 34 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši 33 917 000 korun soutěžitelům SPIE Elektrovod, a.s., a ASE, s.r.o., za kartelovou dohodu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz