Společnost CHAPS zneužila dominantního postavení,
pokuta činí 2 199 000 Kč

7. 1. 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím z 22. prosince 2015 konstatoval, že společnost CHAPS spol. s r.o. (dále jen CHAPS) zneužila své dominantní postavení na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech postupovaných povinnými subjekty do Celostátního informačního systému o jízdních řádech a narušila hospodářskou soutěž na trhu služeb automatického vyhledávání dopravního spojení s celostátním pokrytím a na trhu s informacemi o existujících variantách dopravního spojení v České republice.

Za porušení českého i unijního soutěžního práva byla společnosti CHAPS uložena pokuta ve výši 2 199 000 Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné, byl proti němu podán rozklad.

Soutěžiteli CHAPS jsou na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcích vyhlášek k těmto zákonům povinně předávány údaje o aktuálních jízdních řádech, a to za účelem vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech. V období od 11. 4. 2008 do 31. 8. 2015 přitom CHAPS odmítal bez objektivně ospravedlnitelných důvodů aktualizované jízdní řády zpřístupňovat ostatním soutěžitelům ve formátu, v jakém byly vytvořeny a povinně mu předávány. Poptávající soutěžitelé přitom hodlali poskytovat produkty, pro něž byly tyto aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem. Postup společnosti CHAPS vedl k újmě ostatních soutěžitelů a spotřebitelů a současně potenciálně ovlivnil obchod mezi členskými státy na uvedených trzích.

Tiskové oddělení ÚOHS
16/001/HS001 – S669/2013

7. prosince 2021 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti telekomunikačních služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů Nej.cz, s. r. o., a SMART Comp, a. s

2. prosince 2021 / Předseda ÚOHS Petr Mlsna připomíná benefity konkurence ve videu k Světovému soutěžnímu dni Každoročně si 5. prosinec připomínáme jako Světový den hospodářské soutěže (World Competition Day

1. prosince 2021 / Úřad zahajuje veřejnou konzultaci k novele zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně zpracoval novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jejímž smyslem je zejména transponovat do českého právního...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz