Společnost CHAPS zneužila dominantního postavení,
pokuta činí 2 199 000 Kč

7. 1. 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím z 22. prosince 2015 konstatoval, že společnost CHAPS spol. s r.o. (dále jen CHAPS) zneužila své dominantní postavení na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech postupovaných povinnými subjekty do Celostátního informačního systému o jízdních řádech a narušila hospodářskou soutěž na trhu služeb automatického vyhledávání dopravního spojení s celostátním pokrytím a na trhu s informacemi o existujících variantách dopravního spojení v České republice.

Za porušení českého i unijního soutěžního práva byla společnosti CHAPS uložena pokuta ve výši 2 199 000 Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné, byl proti němu podán rozklad.

Soutěžiteli CHAPS jsou na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcích vyhlášek k těmto zákonům povinně předávány údaje o aktuálních jízdních řádech, a to za účelem vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech. V období od 11. 4. 2008 do 31. 8. 2015 přitom CHAPS odmítal bez objektivně ospravedlnitelných důvodů aktualizované jízdní řády zpřístupňovat ostatním soutěžitelům ve formátu, v jakém byly vytvořeny a povinně mu předávány. Poptávající soutěžitelé přitom hodlali poskytovat produkty, pro něž byly tyto aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem. Postup společnosti CHAPS vedl k újmě ostatních soutěžitelů a spotřebitelů a současně potenciálně ovlivnil obchod mezi členskými státy na uvedených trzích.

Tiskové oddělení ÚOHS
16/001/HS001 – S669/2013

19. října 2020 / Úřad povolil fúze v automobilovém sektoru a v telekomunikacích Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení soutěžiteli CSG INDUSTRY a.s. převzetí přímé výlučné kontroly nad společnostmi Hyundai Centrum CB s.r.o., Hyundai...

14. října 2020 / NSS podpořil rozhodnutí ÚOHS v případě ARMEX Oil - pokuta, která nebolí, nedává smysl Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozsudku týkajícím se případu uskutečňování nepovoleného spojení soutěžitelů ARMEX Oil s.r.o. a TRANSCARGO s.r.o. plně vyhověl kasační...

8. října 2020 / Svatomartinská konference poprvé online Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádá letošní ročník Svatomartinské konference s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci pouze prostřednictvím online streamu, a to v již...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz