ÚOHS zahájil již devět řízení v oblasti významné tržní síly a v současné době prošetřuje čtyři obchodní řetězce

26. 6. 2015
V současné době se v některých médiích objevily nepravdivé informace o problematice řešení správních řízení Úřadu v oblasti kontroly významné tržní síly. Není pravdou, že na Úřadě není nic řešeno a nebyl v oblasti kontroly významné tržní síly žádný správní případ ukončen.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od počátku účinnosti zákona o významné tržní síle v roce 2010 zahájil celkem devět správních řízení a vydal čtyři prvostupňová rozhodnutí, z nichž dvě jsou pravomocná, proti dalším dvěma byl podán rozklad a probíhá tedy druhostupňové řízení.

V prvním ze dvou pravomocných rozhodnutí společnost Ahold navrhla závazky, jimiž odstranila potenciálně nelegální stav, ve druhém pak řetězec Kaufland dostal pokutu ve výši 22 milionů korun (rozhodnutí jsou zveřejněna na webu Úřadu: S160/2010 - https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-10941.html a R146/2013 - https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-10943.html). Rozhodnutí jsou pravomocná. Proti rozhodnutí II. stupně byla podána žaloba, kterou soud doposud nerozhodl.

V letošním roce bylo zahájeno jedno nové správní řízení. Úřad sloučil správní řízení zahájená proti stejnému účastníku ve stejné věci a v současné době tedy řeší v prvním stupni tři správní řízení s podezřením na provinění se proti zákonu o významné tržní síle. Další dvě správní řízení budou brzy otevřena.

Kromě výše uvedeného Úřad prováděl také rozsáhlé sektorové šetření, aby se podrobně seznámil se stavem a podmínkami panujícími na maloobchodním trhu s potravinami.

V současné době je v Poslanecké sněmovně PČR projednávána novela zákona o významné tržní síle, která by měla výrazně napomoci ke snazší aplikaci tohoto právního předpisu a tedy ještě větší akceschopnosti Úřadu v této oblasti.

 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
15/023/HS012

26. ledna 2023 / ÚOHS povolil vytvoření společného podniku v oblasti výroby, prodeje a pronájmu železničních vagónů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci společnosti T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED a voestalpine Stahl GmbH mají

12. ledna 2023 / Další povolená fúze pro CSW Holding a Ligelta Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím soutěžitelům CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD převzít nepřímou společnou kontrolu...

9. ledna 2023 / Za diktování cen prodejcům dostal distributor Šicí technika Brother více než milionovou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 1.134.000 korun společnosti Šicí technika Brother s.r.o. (dále jen Brother) za uzavírání...

6. ledna 2023 / Opakovaná sankce za zneužití dominantního postavení pro CHAPS činí 956 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil svým opakovaným druhoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 956 000 korun společnosti CHAPS spol. s r. o. (dále jen CHAPS...

5. ledna 2023 / EURONA omezovala cenovou soutěž a online prodej, pokuta jí byla za nadstandardní spolupráci významně snížena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 12 773 000 korun soutěžiteli EURONA s.r.o. za uzavírání nezákonných vertikálních dohod...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

3. ledna 2023 / ORLEN Unipetrol může převzít producenta plastových regranulátů REMAQ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ORLEN Unipetrol a.s. a REMAQ, s.r.o. Podle Úřadu nedojde v důsledku tohoto spojení...

30. prosince 2022 / Druhá pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní vyhlášku o hazardu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 1 274 000 korun hlavnímu městu Praze za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz