Stavební firmy byly potrestány za kartelové dohody o veřejných zakázkách

20. 4. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnostem BS Vsetín, s.r.o., a NOSTA, s.r.o., (dále jen BS Vsetín a Nosta) sankce v souhrnné výši 5 878 000 Kč za účast v kartelové dohodě, jejímž cílem bylo ovlivnit výsledek zadávacích řízení týkajících se stavebních veřejných zakázek.

Koluzivní jednání mělo za následek narušení hospodářské soutěže na trhu pozemního stavitelství na území České republiky. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Uvedené společnosti se v roce 2011 účastnily zadávacího řízení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „Dodavatel stavebních prací – KKC II. – Krajské ředitelství policie zlínského kraje CZ.1.06/3.4.00/05.07008“. Zakázka byla rozdělena na pět dílčích částí, přičemž v částech Horní Lideč a Kroměříž se společnosti BS Vsetín a Nosta umístily střídavě na prvním a druhém místě. Při výzvě k podpisu smlouvy však vybraní uchazeči odmítli smlouvu uzavřít. Ani jeden ze soutěžitelů nepřišel tímto odstoupením o možnost provést za úplatu stavební práce (plnit část veřejné zakázky), pouze došlo mezi oběma soutěžiteli k „faktickému prohození“ zmíněných částí veřejné zakázky. Zadavatel kvůli postupu obou soutěžitelů neuzavřel smlouvy o dílo s původními vítězi, to znamená za nižší ceny, ale uzavřel smlouvy až s druhými uchazeči v pořadí v dotčených částech zakázky, a proto za ceny vyšší.

Z materiálů zajištěných při místním šetření provedeném u soutěžitelů získal Úřad důkazy o tom, že mezi soutěžiteli BS Vsetín a Nosta probíhala komunikace o daném zadávacím řízení. Úřad zadržel e-maily i ručně psané poznámky, z nichž vyplývá, že se obě společnosti navzájem informovaly například o pořadí uchazečů po otevírání obálek, o odstoupení ze zadávacího řízení apod.

Na základě všech shromážděných informací a důkazů, má Úřad za to, že postup soutěžitelů BS Vsetín a Nosta v rámci veřejné zakázky byl vzájemně koordinovaný a účelový, s úmyslem rozdělit si předmětnou zakázku prostřednictvím „prohození“ konkrétních vysoutěžených částí tak, aby byly zadány dohodnutému soutěžiteli, a tento úmysl byl i realizován. Uvedené jednání obou soutěžitelů zároveň vedlo k vynaložení vyšších finančních prostředků ze strany zadavatele.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení nevyužili výhody procedury narovnání, byly jim uloženy sankce v plné výši. Pokuta pro společnost BS Vsetín činí 1 826 000 Kč a pro společnost Nosta pak 4 052 000 Kč.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
15/021/HS009 – S204/2013

7. prosince 2021 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti telekomunikačních služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů Nej.cz, s. r. o., a SMART Comp, a. s

2. prosince 2021 / Předseda ÚOHS Petr Mlsna připomíná benefity konkurence ve videu k Světovému soutěžnímu dni Každoročně si 5. prosinec připomínáme jako Světový den hospodářské soutěže (World Competition Day

1. prosince 2021 / Úřad zahajuje veřejnou konzultaci k novele zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně zpracoval novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jejímž smyslem je zejména transponovat do českého právního...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz