Stavební firmy byly potrestány za kartelové dohody o veřejných zakázkách

20. 4. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnostem BS Vsetín, s.r.o., a NOSTA, s.r.o., (dále jen BS Vsetín a Nosta) sankce v souhrnné výši 5 878 000 Kč za účast v kartelové dohodě, jejímž cílem bylo ovlivnit výsledek zadávacích řízení týkajících se stavebních veřejných zakázek.

Koluzivní jednání mělo za následek narušení hospodářské soutěže na trhu pozemního stavitelství na území České republiky. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Uvedené společnosti se v roce 2011 účastnily zadávacího řízení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „Dodavatel stavebních prací – KKC II. – Krajské ředitelství policie zlínského kraje CZ.1.06/3.4.00/05.07008“. Zakázka byla rozdělena na pět dílčích částí, přičemž v částech Horní Lideč a Kroměříž se společnosti BS Vsetín a Nosta umístily střídavě na prvním a druhém místě. Při výzvě k podpisu smlouvy však vybraní uchazeči odmítli smlouvu uzavřít. Ani jeden ze soutěžitelů nepřišel tímto odstoupením o možnost provést za úplatu stavební práce (plnit část veřejné zakázky), pouze došlo mezi oběma soutěžiteli k „faktickému prohození“ zmíněných částí veřejné zakázky. Zadavatel kvůli postupu obou soutěžitelů neuzavřel smlouvy o dílo s původními vítězi, to znamená za nižší ceny, ale uzavřel smlouvy až s druhými uchazeči v pořadí v dotčených částech zakázky, a proto za ceny vyšší.

Z materiálů zajištěných při místním šetření provedeném u soutěžitelů získal Úřad důkazy o tom, že mezi soutěžiteli BS Vsetín a Nosta probíhala komunikace o daném zadávacím řízení. Úřad zadržel e-maily i ručně psané poznámky, z nichž vyplývá, že se obě společnosti navzájem informovaly například o pořadí uchazečů po otevírání obálek, o odstoupení ze zadávacího řízení apod.

Na základě všech shromážděných informací a důkazů, má Úřad za to, že postup soutěžitelů BS Vsetín a Nosta v rámci veřejné zakázky byl vzájemně koordinovaný a účelový, s úmyslem rozdělit si předmětnou zakázku prostřednictvím „prohození“ konkrétních vysoutěžených částí tak, aby byly zadány dohodnutému soutěžiteli, a tento úmysl byl i realizován. Uvedené jednání obou soutěžitelů zároveň vedlo k vynaložení vyšších finančních prostředků ze strany zadavatele.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení nevyužili výhody procedury narovnání, byly jim uloženy sankce v plné výši. Pokuta pro společnost BS Vsetín činí 1 826 000 Kč a pro společnost Nosta pak 4 052 000 Kč.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
15/021/HS009 – S204/2013

6. června 2023 / Veřejná konzultace k chystaným aktualizacím soft-law v oblasti hospodářské soutěže V současné době prochází legislativním procesem v Parlamentu České republiky novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, která zejména transponuje směrnici ECN...

5. června 2023 / Úřad pokutoval dodavatele krmiv pro zvířata, snížil však sankci za nadstandardní spolupráci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti TENESCO s. r. o., která působí v oblasti distribuce a prodeje krmiv pro zvířata, pokutu ve výši 307 tisíc korun za uzavírání...

1. června 2023 / Rozhodnutí o převzetí Gazela Energy nabylo právní moci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku bude moci společnost EP ENERGY TRADING, a.s., získat výlučnou kontrolu...

1. června 2023 / První pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní loterijní vyhlášky byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil prvostupňové rozhodnutí, jímž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 679 000 korun za porušení zákona...

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

26. května 2023 / Úřad povolil převzetí společné kontroly nad skupinou GEOSAN Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci mají fyzické osoby L. K. a M. K. získat v důsledku změny stanov společnosti...

23. května 2023 / Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé...

19. května 2023 / Nový informační list ÚOHS: Předmětem kartelu nemusí být jen ceny, ale i zaměstnanci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal druhý letošní informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“. Publikace se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz