Stavební firmy byly potrestány za kartelové dohody o veřejných zakázkách

20. 4. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnostem BS Vsetín, s.r.o., a NOSTA, s.r.o., (dále jen BS Vsetín a Nosta) sankce v souhrnné výši 5 878 000 Kč za účast v kartelové dohodě, jejímž cílem bylo ovlivnit výsledek zadávacích řízení týkajících se stavebních veřejných zakázek.

Koluzivní jednání mělo za následek narušení hospodářské soutěže na trhu pozemního stavitelství na území České republiky. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Uvedené společnosti se v roce 2011 účastnily zadávacího řízení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „Dodavatel stavebních prací – KKC II. – Krajské ředitelství policie zlínského kraje CZ.1.06/3.4.00/05.07008“. Zakázka byla rozdělena na pět dílčích částí, přičemž v částech Horní Lideč a Kroměříž se společnosti BS Vsetín a Nosta umístily střídavě na prvním a druhém místě. Při výzvě k podpisu smlouvy však vybraní uchazeči odmítli smlouvu uzavřít. Ani jeden ze soutěžitelů nepřišel tímto odstoupením o možnost provést za úplatu stavební práce (plnit část veřejné zakázky), pouze došlo mezi oběma soutěžiteli k „faktickému prohození“ zmíněných částí veřejné zakázky. Zadavatel kvůli postupu obou soutěžitelů neuzavřel smlouvy o dílo s původními vítězi, to znamená za nižší ceny, ale uzavřel smlouvy až s druhými uchazeči v pořadí v dotčených částech zakázky, a proto za ceny vyšší.

Z materiálů zajištěných při místním šetření provedeném u soutěžitelů získal Úřad důkazy o tom, že mezi soutěžiteli BS Vsetín a Nosta probíhala komunikace o daném zadávacím řízení. Úřad zadržel e-maily i ručně psané poznámky, z nichž vyplývá, že se obě společnosti navzájem informovaly například o pořadí uchazečů po otevírání obálek, o odstoupení ze zadávacího řízení apod.

Na základě všech shromážděných informací a důkazů, má Úřad za to, že postup soutěžitelů BS Vsetín a Nosta v rámci veřejné zakázky byl vzájemně koordinovaný a účelový, s úmyslem rozdělit si předmětnou zakázku prostřednictvím „prohození“ konkrétních vysoutěžených částí tak, aby byly zadány dohodnutému soutěžiteli, a tento úmysl byl i realizován. Uvedené jednání obou soutěžitelů zároveň vedlo k vynaložení vyšších finančních prostředků ze strany zadavatele.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení nevyužili výhody procedury narovnání, byly jim uloženy sankce v plné výši. Pokuta pro společnost BS Vsetín činí 1 826 000 Kč a pro společnost Nosta pak 4 052 000 Kč.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
15/021/HS009 – S204/2013

6. prosince 2019 / ÚOHS povolil ve zjednodušené proceduře tři spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v minulých dnech ve zjednodušené proceduře tři spojení soutěžitelů, když konstatoval, že jejich realizace nebude mít za následek podstatné...

18. listopadu 2019 / ÚOHS povolil fúzi v mlékárenském průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve dvoufázovém správním řízení spojení soutěžitelů VIAMILK CZ družstvo a Morava, mlékařské odbytové družstvo. Oba spojující se soutěžitelé...

13. listopadu 2019 / UOHS pořádal již třináctý ročník Svatomartinské konference o nejnovějších trendech v hospodářské soutěži Aktuální témata z oblasti hospodářské soutěže a významné tržní síly přilákala i v letošním roce do Brna na 150 odborníků z České republiky i ze zahraničí, aby se zúčastnili pravidelné...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz