ÚOHS povolil fúzi AGROFERT/PREZAM

8. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING a slovenské společnosti PREZAM. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Ke spojení má dojít na základě osmnácti smluv. AGROFERT získává možnost nabýt akcie představující 63,69% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PREZAM, a tím tuto společnost přímo kontrolovat.

Skupina Agrofert zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí: zemědělství, potravinářství a průmyslové výroby chemických látek. Z celého holdingu působí v zemědělství přibližně 35 společností. Jedná se zejména o přibližně 35 společností typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup), či agrochemické podniky. V chemickém průmyslu působí ze skupiny Agrofert především společnosti DEZA, PRECHEZA, Lovochemie, AGROBOHEMIE a ALIACHEM, což jsou významní tuzemští producenti výrobků organické i anorganické chemie.

Společnost Prezam kontroluje jedinou společnost, a to společnost Duslo se sídlem ve městě Šala, jejímž je majoritním vlastníkem. Ta působí zejména v oblastech organické a anorganické chemie a zemědělství, konkrétně se zabývá výrobou a prodejem hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a dalších chemikálií. Předmětným spojením dotčenými oblastmi jsou tedy zemědělství a chemický průmysl.

Mezi spojujícími se subjekty existovaly již v době před uskutečněním spojení vertikální vazby. Skupina Duslo dodává do České republiky některé své produkty prostřednictvím Agrofertu a z této skupiny odebírá některé chemické suroviny pro svoji výrobu. Avšak zejména vzhledem k nízkým tržním podílům skupiny Duslo nehrají tyto vertikální vazby z hlediska možného narušení hospodářské soutěže významnou roli.

Předmětným spojením tedy dojde na některých trzích k navýšení podílů. Nepůjde však o navýšení významné, stávající postavení skupiny Agrofert nebude výrazně posíleno a nedojde ani k významné změně struktury dotčených relevantních trhů. Rovněž některé společnosti byly kontrolovány společně společnostmi Duslo a Agrofert již před uskutečněním předmětného spojení.

odbor tisku a informací ÚOHS

30. července 2020 / Distributor elektronických cigaret narušil soutěž, když diktoval ceny prodejcům Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém rozhodnutí společnosti RITCHY EU s.r.o. za protisoutěžní dohodu o určování cen pro další prodej pokutu ve výši 6 674...

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz