ÚOHS povolil fúzi AGROFERT/PREZAM

8. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING a slovenské společnosti PREZAM. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Ke spojení má dojít na základě osmnácti smluv. AGROFERT získává možnost nabýt akcie představující 63,69% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PREZAM, a tím tuto společnost přímo kontrolovat.

Skupina Agrofert zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí: zemědělství, potravinářství a průmyslové výroby chemických látek. Z celého holdingu působí v zemědělství přibližně 35 společností. Jedná se zejména o přibližně 35 společností typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup), či agrochemické podniky. V chemickém průmyslu působí ze skupiny Agrofert především společnosti DEZA, PRECHEZA, Lovochemie, AGROBOHEMIE a ALIACHEM, což jsou významní tuzemští producenti výrobků organické i anorganické chemie.

Společnost Prezam kontroluje jedinou společnost, a to společnost Duslo se sídlem ve městě Šala, jejímž je majoritním vlastníkem. Ta působí zejména v oblastech organické a anorganické chemie a zemědělství, konkrétně se zabývá výrobou a prodejem hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a dalších chemikálií. Předmětným spojením dotčenými oblastmi jsou tedy zemědělství a chemický průmysl.

Mezi spojujícími se subjekty existovaly již v době před uskutečněním spojení vertikální vazby. Skupina Duslo dodává do České republiky některé své produkty prostřednictvím Agrofertu a z této skupiny odebírá některé chemické suroviny pro svoji výrobu. Avšak zejména vzhledem k nízkým tržním podílům skupiny Duslo nehrají tyto vertikální vazby z hlediska možného narušení hospodářské soutěže významnou roli.

Předmětným spojením tedy dojde na některých trzích k navýšení podílů. Nepůjde však o navýšení významné, stávající postavení skupiny Agrofert nebude výrazně posíleno a nedojde ani k významné změně struktury dotčených relevantních trhů. Rovněž některé společnosti byly kontrolovány společně společnostmi Duslo a Agrofert již před uskutečněním předmětného spojení.

odbor tisku a informací ÚOHS

7. května 2021 / Úřad vyřešil potenciální soutěžní problém u prodejce krmiv a výrobků pro psy a kočky mimo správní řízení Úřad obdržel stížnost na možné protisoutěžní jednání společnosti VETCENTRUM Duchek, provozující internetový obchod a velkoobchod Rebel Dog, které spočívalo v uzavírání vertikálních...

6. května 2021 / Předseda Úřadu potvrdil pokutu 7,68 milionu korun pro soutěžitele V-GARDEN za vertikální dohody Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad společnosti V-GARDEN s.r.o. a potvrdil tak pokutu ve výši 7 687 000 Kč, která jí byla uložena za uzavírání...

5. května 2021 / SPIE Elektrovod a ASE zaplatí za kartel o veřejných zakázkách pokuty ve výši téměř 34 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši 33 917 000 korun soutěžitelům SPIE Elektrovod, a.s., a ASE, s.r.o., za kartelovou dohodu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz