Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže

31. srpna 2006 / ÚOHS povolil prodej vítkovického holdingu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil spojení společností K & K Capital Group a.s. a VTK Group a.s. na straně jedné se společností VÍTKOVICE HOLDING a.s. Rozhodnutí je již pravomocné, účastník řízení nevyužil svého práva k podání rozkladu

31. srpna 2006 / Komora zaplatila pokutu Česká lékárnická komora (ČLK) zaplatila pokutu 300 tisíc korun, která jí byla uložena v dubnu 2006 za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Důvodem byly protisoutěžní omezení při propagaci lékáren, poskytování zákaznických slevových karet a další provinění

31. srpna 2006 / Bankovním trhům chybí více transparentnosti a méně omezení Především více transparentnosti a méně omezení si přejí vidět na trzích retailového bankovnictví a platebních systémů soutěžní úřady z 28 evropských států, které spolupracují v rámci Sdružení evropských soutěžních úřadů (European Competition Authorities – ECA). Vyplývá...

31. srpna 2006 / Ve většině případů vyhrává u soudu ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má v letošním roce velice vysokou úspěšnost při soudních přezkumech jeho rozhodnutí. Jednotlivé soudy (Krajský soud v Brně, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud) vydaly v první polovině roku v oblasti veřejných zakázek a hospodářské...

31. srpna 2006 / Úřad obhájil svá rozhodnutí v případech BILLA/JULIUS MEINL a ČEZ Krajský soud v Brně potvrdil ve středu 30. května 2006 svými rozsudky dvě stěžejní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Soud potvrdil rozhodnutí Úřadu v případě kartelové dohody společností BILLA a JULIUS MEINL (nyní Omega Retail, a.s.) ve všech bodech, kromě části...

31. srpna 2006 / RADIOKOMUNIKACE se mohou spojit s TELE2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil svým rozhodnutím z 26. května 2006 spojení soutěžitelů, k němuž má dojít tak, že společnost RADIOKOMUNIKACE a.s. nabude podnik společnosti TELE2 s.r.o.. Spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo...

31. srpna 2006 / ÚOHS povolil spojení soutěžitelů Metrostav a TERRAFIN GROUP Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím z 9. května 2006 povolil společnosti Metrostav a.s. převzít 50% podíl na základním kapitálu společnosti TERRAFIN GROUP. V důsledku této transakce získá Metrostav právo kontrolovat společnost TERRAFIN GROUP společně s jejím dosavadním...

31. srpna 2006 / ČSAD Liberec byla uložena dvoumilionová pokuta Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina uložil dvoumilionovou pokutu společnosti ČSAD Liberec za zneužití dominantního postavení. Tato společnost v období od 24. 1. 2005 do 15. 5. 2005 odmítla vyjednávat o využívání autobusového nádraží v Liberci, které provozuje...

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz