Tiskové zprávy

31. srpna 2006 / Předseda Úřadu zamítl rozklad společnosti Patria Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina zamítl svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 7. června 2006 proti závěrům prvostupňového řízení ÚOHS

31. srpna 2006 / VZP byla znovu pokutována Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) znovu konstatoval porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Zadavateli byla uložena pokuta v souhrnné výši 400 tisíc korun. Porušení zákona se týká zakázek na centrální nákup léčiv

31. srpna 2006 / Nesplnění povinnosti zadavatelem neovlivnilo pořadí uchazečů Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina zamítl rozklad uchazeče Mikroelektronika spol. s r.o. proti zadání veřejné zakázky Dopravního podniku města Pardubic na „Zavedení nového odbavovacího systému cestujících MHD v Pardubicích“

31. srpna 2006 / Český rozhlas pochybil, když změnil zadávací podmínky Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým rozhodnutím z konce dubna 2006 uložil Českému rozhlasu zrušit zadávací řízení na poskytování služeb mobilního operátora.

31. srpna 2006 / Napoleonská expozice bez výběrového řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Slavkov u Brna a místnímu historickému muzeu pokuty ve shodné výši 15 tisíc korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Pochybení se týkají realizace Napoleonské expozice v loňském roce na místním zámku

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz