Statistiky z oblasti veřejných zakázek

Statistika 2020

Rozhodovací činnost v prvním stupni v oblasti veřejných zakázek

Podněty přijaté podněty 435
Správní řízení zahájená správní řízení celkem 399
 • z toho na návrh
280
 • ex offo
119
  • z toho na základně kontrol
4
Rozhodnutí I. stupně

 

 

  

 

 
vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem 1 833

z toho rozhodnutí vydaná ve věci

377
 • uloženo nápravné opatření nebo pokuta
149 
  • z toho vydáno příkazů
67
 • neshledáno pochybení zadavatele
106 
 • procesní důvody
122 

z toho předběžná opatření

193
 • rozhodnutí o nařízení předběžného opatření
156
 • rozhodnutí o zamítnutí předběžného opatření
37
 • rozhodnutí o zrušení předběžného opatření
0

z toho ostatní prvostupňová rozhodnutí

 1 263
Pokuty počet uložených pokut 65
celková výše uložených pokut 11 904 000 Kč
 • z toho 34 pokut příkazem (nebyl podán odpor)
918 500 Kč
 •            31 pokut rozhodnutím
10 985 500 Kč
Náklady řízení počet uložených nákladů řízení 101
celková výše uložených nákladů řízení 2 016 000 Kč
Kauce celková výše složených kaucí 138 981 681,28 Kč
 • z toho kauce propadlé do státního rozpočtu
18 834 822,24 Kč

 

Celkový počet zahájených správních řízení v I. stupni

2010 425
2011 530
2012 650
2013 668
2014 981
2015 803
2016 629
2017 369
2018 383
2019 354 
2020 399 

 

Počet vydaných rozhodnutí I. stupně

2010 511
2011 710
2012 1049
2013 959
2014 1063
2015 1074
2016 943
2017 560
2018 507
2019 515 
2020 570 

 

Rozhodovací činnost v druhém stupni v oblasti veřejných zakázek

Počet rozkladů podaných proti prvoinstančním rozhodnutím 215
Zahájená správní řízení II. stupně 215
Správní řízení znovuotevřená vzhledem k zrušujícím rozsudkům správních soudů 12
Správní řízení II. stupně neukončená k 31. 12. 2019 37
Vydaná rozhodnutí o rozkladech celkem 223
z toho
 • potvrzeno rozhodnutí I. stupně a rozklad zamítnut
148
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně a vráceno Úřadu k dalšímu řízení
32
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně a správní řízení zastaveno
31
 • zastaveno řízení o rozkladu 
4
 • rozhodnutí I. stupně změněno
5
 • rozklad zamítnut pro opožděnost 
0
 • rozklad zamítnut pro nepřípustnost 
3
 • počet rozkladů vyřízených v autoremeduře předsedou Úřadu
4
 • počet rozkladů vyřízených v autoremeduře I. stupněm 
0
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně
0
Rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení 2
Rozhodnutí vydaná v řízení o obnově 0
Rozhodnutí o nařízení předbězného opatření 4
Opravná rozhodnutí 5
Procesní usnesení 39
Další výzvy či sdělení 21
Pokuty počet potvrzených pokut 25
výše potvrzených pokut 11 021 000 Kč

 

Počet rozkladů podaných proti rozhodnutím I.stupně

2010 171
2011 258
2012 356
2013 389
2014 436
2015 395
2016 242
2017 246
2018 188
2019 196 
2020 215 

 

Počet rozkladů vyřízených v řízeních o rozkladech

2010  167
 26
 
2011  155
 51
 
2012  229
 66
 
2013  282
 40
 
2014  368
 12
 
2015  423
 3
 
2016  480
 0
 
2017  286
 2
 
2018   209 
    0
 
2019   224 
    0
 
2020   223 
    0
 
 rozhodnutí II. stupně
 vyřízeno prvostupňovým orgánem (autoremedura)
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz