Statistiky z oblasti veřejných zakázek

Statistika 2021

Rozhodovací činnost v prvním stupni v oblasti veřejných zakázek

Podněty přijaté podněty 634
Správní řízení zahájená správní řízení celkem 565
 • z toho na návrh
250
 • ex offo
315
  • z toho na základně kontrol
3
Rozhodnutí I. stupně

 

 

  

 

 
vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem 1 810

z toho rozhodnutí vydaná ve věci

615
 • uloženo nápravné opatření nebo pokuta
413 
  • z toho vydáno příkazů
283
 • neshledáno pochybení zadavatele
90 
 • procesní důvody
112 

z toho předběžná opatření

122
 • rozhodnutí o nařízení předběžného opatření
102
 • rozhodnutí o zamítnutí předběžného opatření
20
 • rozhodnutí o zrušení předběžného opatření
0

z toho ostatní prvostupňová rozhodnutí

1 073
Pokuty počet uložených pokut 287
celková výše uložených pokut 559 473 500 Kč
 • z toho 243 pokut příkazem (nebyl podán odpor)
2 474 000 Kč
 •            44 pokut rozhodnutím
556 999 500 Kč
Náklady řízení počet uložených nákladů řízení 105
celková výše uložených nákladů řízení 1 932 000 Kč
Kauce celková výše složených kaucí 82 466 870,62 Kč
 • z toho kauce propadlé do státního rozpočtu
50 289 380,17 Kč

 

Celkový počet zahájených správních řízení v I. stupni

2010 425
2011 530
2012 650
2013 668
2014 981
2015 803
2016 629
2017 369
2018 383
2019 354 
2020 399 
2021 565

 

Počet vydaných rozhodnutí I. stupně

2010 511
2011 710
2012 1049
2013 959
2014 1063
2015 1074
2016 943
2017 560
2018 507
2019 515 
2020 570*
2021 737*

*Jedná se pouze o rozhodnutí ve věci a o předběžném opatření. 

 

Rozhodovací činnost ve druhém stupni v oblasti veřejných zakázek

Počet rozkladů podaných proti prvoinstančním rozhodnutím 191
Zahájená správní řízení II. stupně 191
Správní řízení znovuotevřená vzhledem k zrušujícím rozsudkům správních soudů 12
Správní řízení II. stupně neukončená k 31. 12. 2019 30
Vydaná rozhodnutí o rozkladech celkem 209
z toho
 • potvrzeno rozhodnutí I. stupně a rozklad zamítnut
127
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně a vráceno Úřadu k dalšímu řízení
30
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně a správní řízení zastaveno
43
 • zastaveno řízení o rozkladu 
7
 • rozhodnutí I. stupně změněno
0
 • rozklad zamítnut pro opožděnost 
0
 • rozklad zamítnut pro nepřípustnost 
1
 • počet rozkladů vyřízených v autoremeduře předsedou Úřadu
0
 • počet rozkladů vyřízených v autoremeduře I. stupněm 
0
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně
1
Rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení 0
Rozhodnutí vydaná v řízení o obnově 0
Rozhodnutí o nařízení předbězného opatření 3
Opravná rozhodnutí 3
Procesní usnesení 35
Vyřízené žádosti na uplatnění opatření proti nečinnosti 3
Další výzvy či sdělení 19
Pokuty počet potvrzených pokut 27
výše potvrzených pokut 561 635 500 Kč

 

Počet rozkladů podaných proti rozhodnutím I.stupně

2010 171
2011 258
2012 356
2013 389
2014 436
2015 395
2016 242
2017 246
2018 188
2019 196 
2020 215 
2021 191

 

Počet rozkladů vyřízených v řízeních o rozkladech

2010  167
 26
 
2011  155
 51
 
2012  229
 66
 
2013  282
 40
 
2014  368
 12
 
2015  423
 3
 
2016  480
 0
 
2017  286
 2
 
2018   209 
    0
 
2019   224 
    0
 
2020   211 
    0
 
2021   209 
    0
 rozhodnutí II. stupně
 vyřízeno prvostupňovým orgánem (autoremedura)
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz