Statistiky z oblasti hospodářské soutěže

Statistiky HS za rok 2018

Obdržené podněty183
z toho zakázané dohody 99
zneužití dominantního postavení 57
spojování soutěžitelů 1
§ 19a ZOHS 19
ostatní 7
 
Zahájená řízení76
z toho zakázané dohody 10
zneužití dominantního postavení 2
spojování soutěžitelů 57
§ 19a ZOHS 7
 
Vydaná rozhodnutí73
z toho zakázané dohody 15
zneužití dominantního postavení 1
spojování soutěžitelů 55
§ 19a ZOHS 2

 

Pokuty uložené v jednotlivých oblastech HS v Kč

168 023 000 zakázané dohody - horizontální
 13 969 200 zakázané dohody - vertikální
 15 648 000 zneužití dominantního postavení
 400 000 § 19a ZOHS

 

Počty vydaných rozhodnutí v oblasti HS

2013  2
 0
 35
 0
 
2014  10
 1
 52
 0
 
2015  5
 2
 31
 0
 
2016  13
 3
 47
 1
 
2017  7
 2
 38
 2
 
2018  15
 1
 55
 2
 zakázané dohody  zneužití dominantního postavení
 fúze  § 19a ZOHS

 

Spojování soutěžitelů podle druhu rozhodnutí

2013  16
 4
 0
 33
 
2014  36
 5
 2
 52
 
2015  20
 0
 0
 31
 
2016  30
 2
 1
 47
 
2017  31
 1
 0
 39
 
2018  40
 1
 1
 55
 zjednodušené řízení  ve druhé fázi
 se závazkem  rozhodnutí celkem

 

Šetření na místě

2013 15
2014 8
2015 17
2016 7
2017 21
2018 23
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz