Statistiky z oblasti hospodářské soutěže

Statistiky HS za rok 2020

Obdržené podněty175
z toho zakázané dohody 83
zneužití dominantního postavení 66
spojování soutěžitelů 6
§ 19a ZOHS 18
ostatní 2
 
Zahájená správní řízení60
z toho zakázané dohody 9
zneužití dominantního postavení 1
spojování soutěžitelů 50
§ 19a ZOHS 0
 
Vydaná rozhodnutí65
z toho zakázané dohody 11
zneužití dominantního postavení 1
spojování soutěžitelů 48
§ 19a ZOHS 5

 

 

 

Pokuty uložené v jednotlivých oblastech HS v Kč

  221 635 000 zakázané dohody - horizontální
 16 212 000 zakázané dohody - vertikální
  20 799 000 zneužití dominantního postavení
 4 487 000 nepovolené fúze
 2 857 000 § 19a ZOHS
   140 000 pořádkové

 

 

 

Počty vydaných rozhodnutí v oblasti HS

2013  2
 0
 35
 0
 
2014  10
 1
 52
 0
 
2015  5
 2
 31
 0
 
2016  13
 3
 47
 1
 
2017  7
 2
 38
 2
 
2018   15
  1
  55
  2
 
2019  13
 3
 40
 3
 
2020  11
 1
 48
 5
 zakázané dohody  zneužití dominantního postavení
 fúze  § 19a ZOHS

 

 

 

Spojování soutěžitelů podle druhu rozhodnutí

2013  16
 4
 0
 33
 
2014  36
 5
 2
 52
 
2015  20
 0
 0
 31
 
2016  30
 2
 1
 47
 
2017  31
 1
 0
 39
 
2018  40 
 1
 1
 55
 
2019  26
 3
 2
 40
 
2020  34
 2
  0
 48
 zjednodušené řízení  ve druhé fázi
 se závazkem  rozhodnutí celkem

 

 

 

Šetření na místě

2013 15
2014 8
2015 17
2016 7
2017 21
2018 23
2019 20 
2020 10 
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz