Statistiky z oblasti hospodářské soutěže

Statistiky HS za rok 2021

Obdržené podněty181
z toho zakázané dohody 82
zneužití dominantního postavení 72
spojování soutěžitelů 4
§ 19a ZOHS 20
ostatní 3
 
Zahájená správní řízení84
z toho zakázané dohody 9
zneužití dominantního postavení 1
spojování soutěžitelů 65
§ 19a ZOHS 1
procesní a pořádková řízení 8
 
Vydaná rozhodnutí74
z toho zakázané dohody 7
zneužití dominantního postavení 2
spojování soutěžitelů 62
§ 19a ZOHS 1
pořádková řízení 2

 

 

 

Pokuty uložené v jednotlivých oblastech HS v Kč

 56 979 000 zakázané dohody - horizontální
 96 751 000 zakázané dohody - vertikální
  10 000 000 zneužití dominantního postavení
 4 505 000 nepovolené fúze
 280 000 § 19a ZOHS
   100 000 pořádkové

 

 

 

Počty vydaných rozhodnutí v oblasti HS

2013  2
 0
 35
 0
 
2014  10
 1
 52
 0
 
2015  5
 2
 31
 0
 
2016  13
 3
 47
 1
 
2017  7
 2
 38
 2
 
2018   15
  1
  55
  2
 
2019  13
 3
 40
 3
 
2020  11
 1
 48
 5
 
2021  7
 2
 62
 1
 zakázané dohody  zneužití dominantního postavení
 fúze  § 19a ZOHS

 

 

 

Spojování soutěžitelů podle druhu rozhodnutí

2013  16
 4
 0
 33
 
2014  36
 5
 2
 52
 
2015  20
 0
 0
 31
 
2016  30
 2
 1
 47
 
2017  31
 1
 0
 39
 
2018  40 
 1
 1
 55
 
2019  26
 3
 2
 40
 
2020  34
 2
 1
 1
 48
 
2021  52
 0
 0
 1
 65
 zjednodušené řízení  ve druhé fázi
 se závazkem  sankční
 rozhodnutí celkem  

 

 

 

Šetření na místě

2013 15
2014 8
2015 17
2016 7
2017 21
2018 23
2019 20 
2020 10 
2021 26
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz