Statistiky z oblasti hospodářské soutěže

Statistiky HS za rok 2019

Obdržené podněty133
z toho zakázané dohody 68
zneužití dominantního postavení 46
spojování soutěžitelů 1
§ 19a ZOHS 10
ostatní 8
 
Zahájená správní řízení53
z toho zakázané dohody 12
zneužití dominantního postavení 1
spojování soutěžitelů 37
§ 19a ZOHS 3
 
Vydaná rozhodnutí59
z toho zakázané dohody 13
zneužití dominantního postavení 3
spojování soutěžitelů 40
§ 19a ZOHS 3

 

 

 

Pokuty uložené v jednotlivých oblastech HS v Kč

  26 725 000 zakázané dohody - horizontální
 65 824 000 zakázané dohody - vertikální
  10 676 000 zneužití dominantního postavení
  1 552 000 § 19a ZOHS
  2 462 000 pořádkové

 

 

 

Počty vydaných rozhodnutí v oblasti HS

2013  2
 0
 35
 0
 
2014  10
 1
 52
 0
 
2015  5
 2
 31
 0
 
2016  13
 3
 47
 1
 
2017  7
 2
 38
 2
 
2018   15
  1
  55
  2
 
2019  13
 3
 40
 3
 zakázané dohody  zneužití dominantního postavení
 fúze  § 19a ZOHS

 

 

 

Spojování soutěžitelů podle druhu rozhodnutí

2013  16
 4
 0
 33
 
2014  36
 5
 2
 52
 
2015  20
 0
 0
 31
 
2016  30
 2
 1
 47
 
2017  31
 1
 0
 39
 
2018  40 
 1
 1
 55
 
2019  26
 3
 2
 40
 zjednodušené řízení  ve druhé fázi
 se závazkem  rozhodnutí celkem

 

 

 

Šetření na místě

2013 15
2014 8
2015 17
2016 7
2017 21
2018 23
2019 20 
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz