Metodické dny veřejného zadávání

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která jsou určena zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den bude zaměřen na specifické téma, jež bude určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe. Úřad plánuje pořádat přibližně každé dva měsíce.

V dopolední části prvního metodického dne dojde ke shrnutí problematiky ze strany expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a případně i jiných relevantních subjektů. Odpolední část by pak měla být více interaktivní a vyhrazena odpovědím na konkrétní dotazy, které mohou zájemci zasílat již nyní (nejlépe do 7. 3. 2021). Pro příjem dotazů je zřízena zvláštní e-mailová adresa: metodickydenvz1@uohs.cz.

Metodické dny se uskuteční online formou,a to na platformě Cisco Webex - bližší technické informace k užívání této platformy naleznete v tomto odkazu. bližší technické informace k užívání této platformy naleznete v tomto odkazu. 366 KB

 

Metodický den č. 1 - 18. 3. 2021

Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů.

Účast na metodickém dni je bezplatná, avšak zájemci se musí předem registrovat. Pokud se tedy chcete akce zúčastnit, zaregistrujte se po kliknutí na následující odkaz: https://uohs.webex.com/uohs/onstage/g.php?MTID=eca09a9bef304adc7ac11b033cad295c0

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz