Metodické dny veřejného zadávání

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která jsou určena zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den bude zaměřen na specifické téma, jež bude určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe. Úřad plánuje pořádat přibližně každé dva měsíce.

Metodické dny se uskutečňují online formou, a to na platformě Cisco Webex - bližší technické informace k užívání této platformy naleznete v tomto odkazu. bližší technické informace k užívání této platformy naleznete v tomto odkazu. 366 KB

 

Metodický den č. 2 - 27. 5. 2021

Hodnocení nabídek, jak z hlediska nastavení hodnoticích kritérií, tak provedení hodnocení, a to se zohhledněním nových základních zásad.

Program, registrace a odkaz na online přenos budou zveřejněny v příštích dnech.

Metodický den č. 1 - 18. 3. 2021

Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů.

Prezentace a materiály z metodického dne

Prezentace ÚOHS Prezentace ÚOHS 1.2 MB

Komentovaná videoprezentace YOUTUBE

Prezentace MMR - Pavel Herman Prezentace MMR - Pavel Herman 860 KB

Odpovědi na dotazy Odpovědi na dotazy 732 KB

 

 

 

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz