Metodické dny veřejného zadávání

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která jsou určena zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den bude zaměřen na specifické téma, jež bude určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe. Úřad plánuje pořádat přibližně každé dva měsíce.

Metodické dny se uskutečňují online formou, a to na platformě Cisco Webex - bližší technické informace k užívání této platformy naleznete v tomto odkazu. bližší technické informace k užívání této platformy naleznete v tomto odkazu. 366 KB

 

METODICKÝ DEN Č. 4. – (podzimní termín bude upřesněn)

Téma čtvrtého metodického dne vznikne „na přání“ jeho účastníků. Náplň čtvrtého metodického dne bude vytvořena na základě odpovědí na vybrané dotazy a náměty témat účastníků, které Úřad obdrží do 31. 8. 2021 na e-mailovou adresu metodickydenvz4@uohs.cz.

Metodický den proběhne opět prostřednictvím online přenosu.

 

Metodický den č. 3. - 24. 6. 2021

Posouzení nabídek, oznamování výběru dodavatele a problematika zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging).

Prezentace a materiály z metodického dne

Posouzení nabídek (včetně problematiky vyjasňování a doplňování nabídek) a požadavky na způsob oznamování výběru dodavatele 

Problematika zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging) - Kamil Nejezchleb

Posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny v rozhodovací praxi ÚOHS a soudů - Petr Vévoda 

 

Metodický den č. 2 - 27. 5. 2021

Hodnocení nabídek, jak z hlediska nastavení hodnoticích kritérií, tak provedení hodnocení, a to se zohledněním nových základních zásad.

Prezentace a materiály z metodického dne

Komentovaná videoprezentace k hodnocení nabídek   YOUTUBE

Hodnocení nabídek 

Nad rozhodovací praxí k hodnocení nabídek 

Leona Gergelová Šteigrová: Odpovědné veřejné zadávání při hodnocení nabídek 

 

Metodický den č. 1 - 18. 3. 2021

Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů.

Prezentace a materiály z metodického dne

Prezentace ÚOHS 

Komentovaná videoprezentace YOUTUBE

Prezentace MMR - Pavel Herman 

Odpovědi na dotazy 

 

 

 

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz