Metodické dny veřejného zadávání

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která jsou určena zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den bude zaměřen na specifické téma, jež bude určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe. Úřad plánuje pořádat přibližně každé dva měsíce.

Metodické dny se uskutečňují online formou, a to na platformě Cisco Webex.

 

Metodický den č. 5 - 8. prosince 2021

Ve středu 8. prosince 2021 se uskuteční již 5. metodický den veřejného zadávání. Místopředsedkyně Markéta Dlouhá a ředitelé Mojmír Florian, Michal Kobza a Petr Vévoda tentokrát budou nejprve odpovídat na dotazy, které Úřad obdržel v souvislosti s tématy prezentovanými v rámci 4. metodického dne, a to jak ve vztahu k objasňování a doplňování nabídek, tak změnám smluv. Znění dotazů naleznete v odkazu níže.

Následně bude v souvislosti s aktuální situací na trhu s energiemi a dotazy zejména od zadavatelů, jak danou situaci řešit, blíže představena judikatura k možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, jakožto nouzového řešení pro tyto situace.

Zbývající část metodického dne bude věnována prezentaci tématu „zvláštní postupy podle části šesté zákona“ a vychází zejména ze souhrnu dotazů, které Úřad obdržel k možnostem využití a aplikaci dynamického nákupního systému a rámcových dohod.

REGISTRACE na 5. metodický den

Program 5. metodického dne Program 5. metodického dne 243 KB

Dotazy, které budou zodpovídány v rámci 5. metodického dne Dotazy, které budou zodpovídány v rámci 5. metodického dne 194 KB

METODICKÝ DEN Č. 4 – 2. listopadu 2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to přibližně v době od 10:00 do 14:00. 
 
Náplní 4. metodického dne byla témata, která reflektují nejčastější dotazy a náměty, jež byly zainteresovanými stranami zaslány na základě výzvy Úřadu v průběhu srpna.
Jedná se o následující okruhy:
  • nové zásady - § 6 odst. 4 ZZVZ, 
  • střet zájmů dle § 44 ZZVZ,
  • vysvětlení, doplnění a změna nabídky dle § 46 ZZVZ,
  • změny závazků ze smluv dle § 100 a § 222 ZZVZ.
Z dalších obdržených námětů pak bude vycházet obsah 5. metodického dne, který má Úřad v plánu uspořádat ještě před koncem letošního roku.
 

Prezentace  a materiály z metodického dne

Prezentace z bloku č. 1 Prezentace z bloku č. 1 322 KB

Prezentace z bloku č. 2 Prezentace z bloku č. 2 463 KB

Prezentace z bloku č. 3 Prezentace z bloku č. 3 457 KB

 

 

Metodický den č. 3 - 24. 6. 2021

Posouzení nabídek, oznamování výběru dodavatele a problematika zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging).

Prezentace a materiály z metodického dne

Posouzení nabídek (včetně problematiky vyjasňování a doplňování nabídek) a požadavky na způsob oznamování výběru dodavatele 

Problematika zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging) - Kamil Nejezchleb

Posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny v rozhodovací praxi ÚOHS a soudů - Petr Vévoda 

 

Metodický den č. 2 - 27. 5. 2021

Hodnocení nabídek, jak z hlediska nastavení hodnoticích kritérií, tak provedení hodnocení, a to se zohledněním nových základních zásad.

Prezentace a materiály z metodického dne

Komentovaná videoprezentace k hodnocení nabídek   YOUTUBE

Hodnocení nabídek 

Nad rozhodovací praxí k hodnocení nabídek 

Leona Gergelová Šteigrová: Odpovědné veřejné zadávání při hodnocení nabídek 

 

Metodický den č. 1 - 18. 3. 2021

Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů.

Prezentace a materiály z metodického dne

Prezentace ÚOHS 

Komentovaná videoprezentace YOUTUBE

Prezentace MMR - Pavel Herman 

Odpovědi na dotazy 

 

 

 

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz