Představení přednášejících

Svatomartinská konference 2013

Poslední trendy a vývoj soutěžního práva

 

úterý 12. listopadu

 

PANEL I: CO NOVÉHO V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?

Přehled posledních trendů a vývoje soutěžního práva v České republice, na Slovensku a v Evropské unii v uplynulém roce

 

Michal Petr

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Michal Petr

Michal Petr působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003, v roce 2010 byl jmenován do funkce místopředsedy zodpovědného za prosazování soutěžního práva. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Před svým jmenováním působil jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a předseda rozkladové komise Úřadu. Zodpovídal mimo jiné za novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže související s členstvím České republiky v Evropské unii, revizi programu leniency nebo vymezení působnosti Úřadu ve vztahu k sektorovým regulátorům. V akademické sféře přednáší soutěžní právo na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva a vybraných otázek správního trestání, je členem redakční rady časopisu Antitrust.

prezentace prezentace 746 KB

prezentace prezentace 584 KB

 

 

Radoslav Tóth

místopředseda slovenského soutěžního úřadu

Radoslav TóthRadoslav Tóth je místopředseda Antimonopolního úřadu Slovenské republiky od července roku 2012. Předtím působil v advokátní kanceláři LAWCORP, s. r. o., kde se v rámci své advokátní praxe věnoval zejména soutěžnímu právu a mezinárodním transakcím. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (2002) a postgraduálního studia na The London School of Economics, Velká Británie (2007). Radoslav Tóth přednáší externě na Právnické fakultě UK předmět Soutěžní právo.

prezentace prezentace 205 KB
 

Petr Zákoucký

advokát; AK Clifford Chance

Petr Zákoucký je seniorním advokátem Clifford Chance v Praze, vede praxi kanceláře v oblasti energetické a soutěžní regulace a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při realizaci nových projektů, M&A, společných projektech a sporech v České republice i v širším regionu. V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON, ÚOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu. Před příchodem do Clifford Chance v roce 2006 pracoval v advokátní kanceláři White & Case, absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v Bruselu. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tübingenu (2004) a Amsterdamu (2005).

prezentace prezentace 980 KB

 

 

PANEL II: Více ekonomický přístup při kontrole koncentrací

 

Milan Brouček

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise

Milan BroučekVystudoval ekonomiku a management na Fakultě ekonomiky obrany státu VVŠ PV ve Vyškově. V letech 2000–2004 působil jako pedagog a analytik. V roce 2004 začal pracovat na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže jako ekonomický ředitel. Od roku 2009 byl hlavním ekonomem ÚOHS. Od května roku 2012 působil jako hlavní ekonom slovenského soutěžního úřadu. Od dubna roku 2013 působí na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Vyučuje předmět Soutěžní ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

 

 

 

 

Daniel Donath

ČEZ 

Daniel DonathDaniel Donath v současné době poskytuje společnosti ČEZ poradenství v oblasti hospodářské soutěže.  Předchozích 10 let působil v Bruselu a Londýně, a to jako Principal ve společnosti Charles River Associates a člen týmu hlavního ekonoma na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Specializuje se na poskytování poradenství společnostem v oblasti fúzí a akvizic, v otázkách zakázaných dohod a zneužití dominance, a v oblasti státní podpory. Během své praxe zastupoval desítky společností napříč širokým spektrem odvětví, jako např. letecká doprava, energetika, FMCG, finanční služby a další, a to před Evropskou komisí, evropskými soudy, národními soutěžními úřady a v mezinárodních arbitrážích. Má doktorát z ekonomie z Pennsylvania State University, je častým přednášejícím na konferencích a vyučuje soutěžní ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně.

prezentace prezentace 308 KB

 

 

Norbert Maier

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise

Norbert MaierNorbert Maier je členem týmu hlavního ekonoma na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Od svého nástupu do funkce na podzim roku 2012 pracoval převážně na případech z oblasti fúzí. Před příchodem k Evropské komisi působil jako vyšší ekonomický konzultant pro ekonomickou poradenskou společnost jménem London Economics, kde se specializoval na soutěžní ekonomiku. Během více než sedmi let působení v soutěžní ekonomice pracoval na případech z následujících odvětví: ropné produkty, elektřina, zemní plyn, pojištění osobních automobilů, tištěná massmédia, mouka, námořní hadice, autosklo, letecký náklad, roamingové služby, tryskové motory, výroba nealkoholických nápojů a obalové materiály. Norbert Maier získal titul Ph.D. v ekonomice na London Business.

prezentace prezentace 212 KB


 

Hans Zenger

Charles River Associates, Brusel

Hans ZengerHans Zenger pracuje jako senior konzultant v Charles River Associates v Bruselu. Před zahájením působení v CRA v roce 2011 byl členem týmu hlavního ekonoma v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Hans Zenger poskytoval poradenství klientům ve velkém množství komplikovaných případů vedených jak před Evropskou komisí, tak národními soutěžními úřady. Competition Lawyers & Economists řadí Hanse Zengera mezi hlavní soutěžní ekonomy v International Who´s Who. Získal titul Ph.D. z ekonomiky na University of Munich a titul M.Sc. z ekonomiky na Universitat Pompeu Fabra v Barceloně. Publikuje množství článků na téma ekonomiky soutěžního práva v periodikách jako Antitrust Law Journal a Journal of Competition Law & Economics.

prezentace prezentace 564 KB

 

Panel III: Soukromé prosazování a rekodifikace

 

Josef Bejček

vedoucí katedry obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Josef BejčekPůsobil v letech 1995 – 2001 jako děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je vedoucím katedry obchodního práva na téže fakultě. Byl přítomen jako soudní znalec u mnoha významných mezinárodních arbitráží. Je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od samého počátku její existence a pracoval v řadě komisí připravujících návrhy nových právních předpisů (mj. Občanského zákoníku, Zákona o ochraně hospodářské soutěže, Zákona o zadávání veřejných zakázek) a působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a při Agrární komoře České republiky. Profesor Bejček byl a je členem několika vědeckých rad. Působil v orgánech Akreditační komise MŠMT ČR a Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a jako člen oborové rady Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury AV ČR. Je členem Akademické společnosti pro soutěžní právo (ASCOLA), české skupiny Mezinárodního sdružení právních věd a členem České advokátní komory. Vyučuje po celém světě, např. ve Vídni, Budapešti, Mnichově, Berlíně, Poznani, Řezně, Salzburgu, New Yorku, Atlantě, Washingtonu, Curychu, Bonnu, Aix-en-Provence a další. Pracuje v několika redakčních radách právnických časopisů a v současné době je předsedou redakční rady odborného časopisu pro soutěžní právo s názvem Antitrust. Profesor Bejček je autorem a spoluautorem mnoha článků, studií a učebnic v oboru soutěžního a obchodního práva.

prezentace prezentace 293 KB

 

 

Filip Kubík

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise

Filip KubíkGenerální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, od roku 2008 člen týmu zodpovědného za politiku soukromého vymáhání soutěžního práva. V letech 2005 až 2008 pracoval v oddělení antitrustových případů v sektoru telekomunikací a informačních technologií. Před odchodem do Bruselu působil jako advokát v pražském sídle advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, kde se zaměřoval na právo hospodářské soutěže, telekomunikační právo, soudní spory a rozhodčí řízení. Právo vystudoval na Univerzitě Karlově a univerzitě v Pasově. Absolvoval postgraduální studium evropského práva na univerzitě v Hamburku (LL.M.Eur.) a mezinárodních vztahů na univerzitě v Amsterdamu.

prezentace prezentace 635 KB

 

 

 

Robert Neruda

AK Havel, Holásek & Partners

Robert NerudaRobert Neruda je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a vedoucím týmu právníků zaměřeného na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory. Zastupuje klienty v řízeních o povolení spojení podniků a poskytuje poradenství s tím související, zastupuje společnosti obviněné z protisoutěžního jednání a radí v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního práva. Často též radí společnostem v oblasti compliance. Robert je doporučován mezinárodními publikacemi Who's Who of Competition Lawyers, Chambers Europe a PLC Which Lawyer? Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners pracoval celkem osm let na různých pozicích na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, poslední dva roky jako jeho místopředseda pro oblast antitrustu. Na soutěžním úřadu pracoval již v letech 2000 až 2003. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Robert Neruda je mj. spoluautorem komentářů k zákonu o ochraně hospodářské soutěže (Linde 2004 a 2006) a zákonu o veřejných zakázkách (Linde 2005 a 2007), autorem a spoluautorem mnoha odborných článků. Přednáší na dvou fakultách a na mnoha dalších tuzemských i mezinárodních fórech.

prezentace prezentace 857 KB

 

Michal Petr

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Michal Petr

Michal Petr působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003, v roce 2010 byl jmenován do funkce místopředsedy zodpovědného za prosazování soutěžního práva. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Před svým jmenováním působil jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a předseda rozkladové komise Úřadu. Zodpovídal mimo jiné za novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže související s členstvím České republiky v Evropské unii, revizi programu leniency nebo vymezení působnosti Úřadu ve vztahu k sektorovým regulátorům. V akademické sféře přednáší soutěžní právo na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva a vybraných otázek správního trestání, je členem redakční rady časopisu Antitrust.

prezentace prezentace 562 KB

 

 

Miroslav Uřičař

General Counsel, T-Mobile Czech Republic a.s., Česká republika

Miroslav UřičařMiroslav Uřičař vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím absolvování pracoval jako právník v soukromém sektoru, mj. ve společnosti OKD a. s. V roce 1999 nastoupil do společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zde má nyní ve funkci General Counsel na starosti útvary práva, regulace, vnějších vztahů, firemní bezpečnosti a compliance. Účastní se práce v mezinárodních projektech v rámci skupiny Deutsche Telekom AG. Specializuje se na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací a také na soutěžní právo a ochranu osobních údajů. V České asociaci pro soutěžní právo předsedá legislativní komisi. Je rovněž členem představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí a členem Výkonné rady UNICEF ČR. Působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Publikuje v odborných časopisech, je členem redakční rady časopisu International In-house Counsel Journal a příležitostně přednáší na odborných konferencích a seminářích.

prezentace prezentace 728 KB

 

 

středa 13. listopadu 2013

 

PANEL I: URČOVÁNÍ CEN PRO DALŠÍ PRODEJ (RPM) 

 

David Anderson

partner; AK Berwin Leighton Paisner

David AndersonDavid Anderson je partnerem v advokátní kanceláři Berwin Leighton Paisner, jejíž bruselskou kancelář vede. Je členem bruselské advokátní komory a je způsobilý k výkonu činnosti advokáta v USA a Velké Británii. Během své více než patnáctileté praxe v Londýně a v Bruselu získal zkušenosti z oblasti evropského a mezinárodního soutěžního práva. Zaměřuje se zejména na evropské a mezinárodní fúze, kartely a zneužití dominantního postavení. Poskytuje poradenství v oblasti regulatorního práva Evropské unie, právní úpravy dopravy, komunikace a veřejných záležitostí. Zastupuje celosvětové korporace před Evropskou komisí, národními soutěžními úřady a odvětvovými regulátory po celém světě v oblasti kontroly spojování soutěžitelů. Specializuje se na řešení složitých mezinárodních fúzí. Vedl a koordinoval případy ve většině jurisdikcí, ve kterých je zaveden režim kontroly spojování podniků. V oblasti kartelů má Dave Anderson bohaté zkušenosti se zastupováním společností zapojených do kartelových dohod před Evropskou komisí a soutěžními úřady. Poskytoval své konzultace klientům ve věci největších mezinárodních případů kartelových dohod v chemickém, energetickém, těžebním a hi-tech průmyslu. Jeho poradenských služeb využily také mezinárodní společnosti v oblasti dominantního postavení soutěžitelů (v behaviorálních otázkách a stanovování cen), stejně jako subjekty poškozené takovým to porušováním soutěžního práva. Dave Anderson zastupoval klienty z mnoha sektorů, kteří byli obžalováni a vyšetřováni ze zneužití dominantního postavení evropskými regulátory. V nedávné době zastupoval své klienty působící v odvětví technologií či auditu v hlavních mezinárodních případech před soutěžními úřady v Evropě, USA a Brazílii.

prezentace prezentace 565 KB

 

 

Michal Petr

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Michal PetrMichal Petr působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003, v roce 2010 byl jmenován do funkce místopředsedy zodpovědného za prosazování soutěžního práva. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Před svým jmenováním působil jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a předseda rozkladové komise Úřadu. Zodpovídal mimo jiné za novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže související s členstvím České republiky v Evropské unii, revizi programu leniency nebo vymezení působnosti Úřadu ve vztahu k sektorovým regulátorům. V akademické sféře přednáší soutěžní právo na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva a vybraných otázek správního trestání, je členem redakční rady časopisu Antitrust. 

prezentace prezentace 616 KB

 

 

Jiří Kindl

advokát; AK Weil, Gotshal & Manges

Jiří KindlPůsobí v advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES s. r. o., kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu UK v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je spoluautorem publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012) a Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2007, 2010). Je také autorem odborné monografie Kartelové a distribuční dohody (Praha: C.H. Beck, 2009). Pravidelně na téma ochrany hospodářské soutěže publikuje v ČR i v zahraničí. Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě, UK v Praze. Je pravidelně zmiňován mezi doporučenými právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (např. Chambers Europe, PLC Which Lawyer? – Cross border competition, IFLR Guide – World's leading competition & antitrust lawyers, Best lawyers atp.).

prezentace prezentace 324 KB

 

 

Rainer Lindberg

ředitel Mezinárodního odboru finského soutěžního úřadu

Rainer Lindberg získal titul M.Sc z ekonomiky na University of Helsinky a titul MA (Soutěžní právo) na King´s College v Londýně. Než začal působit na finském soutěžním úřadě, pracoval jako soukromý konzultant (především v oblasti soutěže v bankovním sektoru). Na soutěžním úřadě zastával již několik funkcí (case handler/vyšetřovatel 1995-2000, ředitel Odboru kartelů 2003-2007, ředitel Mezinárodního odboru 2000–2003, do této funkce se vrátil v roce 2007). Finský soutěžní úřad i finskou vládu reprezentuje v rámci EU, OECD, ICN a v dalších mezinárodních pracovních skupinách (např. pracovní skupina vztahující se k blokovým výjimkám EU a nařízení rady 1/2003). Jako panelista i jako přednášející se účastnil množství OECD Competition Capacity Building Programmes v letech 2000-2013. Působil také jako Country Examiner v rámci přehledů OECD o soutěžních politikách v jednotlivých zemích.  Příležitostně reprezentuje soutěžní úřad v Ekonomickém výboru finského parlamentu (jednání o antitrustových záležitostech). Momentálně zastupuje finský soutěžní úřad v rámci jednání Evropské soutěžní sítě (European Competition Network). Za úřad jedná také v rámci pracovní skupiny Rady EU pro soukromoprávní vymáhání soutěžního práva. Mezi poslední recenzované publikace patří Buying Exclusion in EU Competition Rules – Assessing Reasons and Consequences, European Competition Journal, prosinec 2011.

prezentace prezentace 411 KB

 

 

Martin Nedelka

advokát; AK Nedelka Kubáč advokáti

Martin Nedelka je advokátem a partnerem v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance. Studoval právo v Praze, Regensburgu a Dublinu. Je členem České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Bruselské advokátní komory. Působí též v redakční radě revue soutěžního práva Antitrust.

prezentace prezentace 328 KB 
 
 

PANEL II: MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT

 

Marek Smysl

ekonom; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v roce 2010. Od roku 2012 působí na Sekci hospodářské soutěže jako ekonom. Je absolventem Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě. V rámci svého postgraduálního studia působil jako odborný asistent na katedře ekonomie a úzce se specializoval na problematiku hospodářské soutěže z pohledu ekonomických teorií. V rámci akademického působení absolvoval semestrální pobyt ve finském Oulu na Oulu Polytechnics (Oulu University of Applied Science).

prezentace prezentace 1.2 MB


 

 

 

 

Ruslan Biktimirov

Ruský soutěžní úřad

V roce 2008 Ruslan Biktimirov absolvoval Akademii veřejné správy a získal diplom v oboru veřejná správa. V letech 2008–2009 pracoval na postu ředitele Onur+Ltd. Branch v Ufě. Poté působil po dobu jednoho roku jako vedoucí odborný pracovník v rámci tatarstánského detašovaného pracoviště Federálního antimonopolního úřadu Ruské federace a od roku 2010 do roku 2012 jako zástupce vedoucího úřadu v Kirově, který se zabývá penzijními fondy. Od roku 2012 působí ve funkci zástupce vedoucího tatarstánského detašovaného pracoviště Federálního antimonopolního úřadu Ruské federace.

Ruslan Biktimirov se věnuje dohledu nad dodržováním soutěžní legislativy na trzích s ropou a ropnými produkty, zbožím a energetikou. Zabývá se přezkumem případů zneužití dominantního postavení, včetně stanovování vysokých cen v rámci monopolu. V rámci tatarstánské oblasti má na starosti vyšetřování kartelů a reprezentuje zájmy místního detašovaného pracoviště Federálního antimonopolního úřadu Ruské federace při přezkumu případů vztahujících se k porušení soutěžní legislativy ze strany ekonomických soudů. Dalším předmětem zájmu Ruslana Biktimirova je také prosazování hospodářské soutěže a zefektivnění právního prostředí ve vztazích subjektů působících na trhu. Výše uvedeným záležitostem se Ruslan Biktimirov věnuje v rámci svých účastí na konferencích a seminářích, věnovaných implementaci soutěžní legislativy.

 prezentace  prezentace 2.3 MB

 

Sandro Gleave

Německý soutěžní úřad

Sandro Gleave je vedoucím oddělení německého soutěžního úřadu, které má na starosti transparentnost na trhu pohonných hmot. Vykonává také funkci zpravodaje v rámci 8. rozhodovacího úseku, zabývajícím se trhy s ropou. Sandro Gleave vystudoval matematiku a ekonomii a od roku 2002 působí na německém soutěžním úřadu.

prezentace prezentace 869 KB

 

 

Natalie Harsdorf-Enderndorf

Rakouský soutěžní úřad

Natalie Harsdorf  pracuje pro rakouský soutěžní úřad od září roku 2009. Momentálně má na starost šetření kartelů a evropské a mezinárodní záležitosti. Po ukončení studia práv ve Vídni a v Dublinu se specializovala na Evropské právo na College of Europe v Bruselu, kde absolvovala s vyznamenáním. Praktické zkušenosti v oblasti evropského soutěžního práva získala v rámci stáže u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku a na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Natalie Harsdorf momentálně studuje na University of Vienna, studium hodlá ukončit získáním doktorského diplomu v oboru Competition Procedure.

prezentace prezentace 213 KB

 
 

PANEL III: BID RIGGING

 

Igor Pospíšil

právník; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Igor Pospíšil zakončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001, od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako právník. V letech 2005 až 2008 působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, v letech 2006 až 2007 jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Od roku 2004 do roku 2007 byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i přednáškové činnosti.

prezentace  prezentace  158 KB


 

Antonio Capobianco

Soutěžní výbor OECD

Antonio Capobianco je zodpovědný za činnost Pracovní skupiny č. 3 Soutěžního výboru OECD, která se zaměřuje na mezinárodní spolupráci a prosazování soutěžního práva. V rámci této pozice byl Capobianco zodpovědný za sérii projektů včetně tvorby Pokynů pro boj s bid riggingem ve veřejných zakázkách (2009) a s tím souvisejícím Doporučení Rady OECD (2012) týkající se transparentnosti, procesní spravedlnosti a neutrality hospodářské soutěže. V poslední době vedl projekt zaměřený na spolupráci v oblasti mezinárodního vymáhání. Je autorem řady podkladových materiálů Sekretariátu na různá témata z oblasti prosazování soutěžního práva. Před svým příchodem do OECD pracoval Capobianco jako právní zástupce v oddělení hospodářské soutěže kanceláře WilmerHale LLP se sídlem v Bruselu. Tři roky působil také na soutěžním úřadu v Itálii. Je autorem několika článků z oblasti hospodářské soutěže publikovaných v hlavních mezinárodních právnických časopisech zaměřených na soutěžní právo a spoluautorem učebnic italského a evropského soutěžního práva a ekonomiky. Pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích o hospodářské soutěži a regulaci. Capobianco vystudoval práva na L.U.I.S.S. – Guido Carli v Římě a postgraduální studium na právnické fakultě Univerzity v New Yorku a na Institutu evropských studií v Bruselu.

prezentace prezentace 1.4 MB

 

 

Aleksandra Hoffmann

Polský soutěžní úřad

Expertka z oddělení mezinárodních vztahů a komunikace polského soutěžního úřadu. Absolvovala Fakultu práva a administrativy Gdaňské univerzity. Je překladatelkou z ruského do polského jazyka.

prezentace prezentace 419 KB

 

 

 

Una Johannsdottir

Švédský soutěžní úřad

Una Johannsdottir, LL.M, pracuje pro Švédský soutěžní úřad, Soutěžní odbor 1, který má v kompetenci boj proti kartelovým dohodám, leniency program a přepadová šetření. Za Švédský soutěžní úřad je také kontaktní osobou v rámci Evropské soutěžní sítě (European Competition Network) a koordinuje vystupování úřadu v rámci této platformy.

prezentace  prezentace  992 KB

 

 

 

 

 

 

 

cs | en