Přednášející a jejich prezentace

Jean-Yves Art

Microsoft, Associate General Counsel

file icon Intellectual Property and Competition Law 474 KB

Barbora Bednářová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poradkyně I. místopředsedy 

Josef Bejček

profesor Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Milan Brouček

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, hlavní ekonom

Ninette Dodoo

Clifford Chance

Tomáš Fiala

advokát, Vejmelka & Wünsch

Vladimíra Glatzová

advokátka, Glatzová & Co.

Emil Horčička

Ministerstvo vnitra ČR

Krisztián Katona

U.S. Federal Trade Commission, poradce pro mezinárodní antitrust

Miroslav Koberna

ředitel Potravinářské komory ČR

Markus Lange

Bundeskartellamt, mezinárodní sekce

Ombretta Main

Italský soutěžní úřad

Paul Malric-Smith

DG Competition Evropské komise

Robert Neruda

první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Michal Petr

ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí ÚOHS

Igor Pospíšil

ředitel Odboru kartelů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

William Prasifka

předseda Irského soutěžního úřadu

David Raus

soudce Krajského soudu v Brně

Gerhard Riehle

nezávislý konzultant, odborník na obchodní právo

Martijn Rijke

Nizozemský soutěžní úřad, odbor hospodářské soutěže

Jacques Steenbergen

generální ředitel Belgického soutěžního úřadu

Zuzana Šabová

Protimonopolný úrad SR

Jindřich Šnejdrla

viceprezident Agrární komory ČR

Miroslav Uřičař

General Counsel, T-Mobile Czech Republic a.s., Česká republika 

Petr Vyhnálek

Globus ČR, k.s., jednatel

Lucie Zamykalová

Úřad průmyslového vlastnictví, expert pro mezinárodní vztahy

Barbara Zubriczky

Maďarský soutěžní úřad

cs | en