Představení přednášejících / Introduction of Speakers

 

Online Konference o veřejné podpoře / Online Conference on state aid law

 

středa 9. června / Wednesday, 9 June

 

Koen Van de Casteele

Head of Unit, Case support and policy, European Commission, DG Competition

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže / Vice-chairman; Czech Competition Authority

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA). Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace. 

 

Graça da Costa
Evropská komise / European Commission, DG Competition

 

Graça da Costa završila studia práv doktorátem v oboru práva EU. Na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž působila jako senior expert v sektoru strategií veřejné podpory a prosazování pravidel veřejné podpory. Na Generálním ředitelství pro obchod se věnovala nástrojům na ochranu obchodu,  byla zodpovědná za jednání s WTO při přípravě Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a  také  za vedení obchodních vztahů s jihovýchodní Asií.  Graça da Costa má rovněž zkušenosti z advokátní praxe. 

Graça da Costa graduated in law and also obtained master degree in EU Law. As regards her career, Ms Da Costa worked for DG COMP and DG Trade of the European Commission. At DG Competition she acts as senior expert in State aid strategy and State aid enforcement. At the DG Trade, Graça Da Costa specialised in trade defence instruments and trade relations with South East Asia. She also took part in WTO negotiations on General Agreement on Trade in Services.

prezentace

 

Libuše Bílá
Oddělení veřejné podpory ÚOHS / State Aid Department of the Office

 

Libuše Bílá je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupila v roce 1995 jako referentka na Odbor mezinárodní spolupráce. Od roku 2003 pracuje na Odboru veřejné podpory, nejprve na pozici referentky, v letech 2012-2014 současně jako zástupce ředitele odboru. V březnu 2014 byla jmenována ředitelkou odboru a po nabytí účinnosti služebního zákona je nyní na pozici vedoucí Oddělení veřejné podpory. Problematice veřejné podpory se věnuje 14 let, specializovala se zejména na oblast regionální podpory, podpory malých a středních podniků a na podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci své pracovní činnosti se podílela na notifikacích celé řady opatření Evropské komise, přípravě nových předpisů pro oblast veřejné podpory, je členkou pracovních skupin k problematice veřejné podpory jak na evropské, tak i národní úrovni. 

 

Iva Příkopová
Oddělení veřejné podpory ÚOHS / State Aid Department of the Office
 

Iva Příkopová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na  Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2005, od roku 2011 na pozici zástupce vedoucí oddělení. V oblasti veřejné podpory se zabývá otázkami ochrany životního prostředí, dispozicemi s veřejným majetkem či infrastrukturními projekty. Aktuálně pak spolupracuje na covidových programech podpory a programech podpory implementujících Green Deal iniciativu.

prezentace 

 

 

 

Caroline Buts

University of Brussels

 

 

Michael Kincl

Nejvyšší soud ČR / Supreme Court of the Czech Republic

 

JUDr. Michael Kincl vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je poradcem pro judikaturu u Nejvyššího soudu. Problematice veřejné podpory se intenzivně věnuje od roku 2000. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako zástupce ředitele odboru veřejné podpory. Je autorem několika odborných publikací a řady odborných článků zaměřených na problematiku veřejné podpory. O veřejné podpoře intenzivně přednáší a v metodické rovině spolupracuje s různými institucemi veřejné správy a dalšími subjekty.

prezentace  

 

 

Vojtěch Horsák
Oddělení veřejné podpory ÚOHS / State Aid Department of the Office

 

Vojtěch Horsák je absolventem Filozofické a Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2012 pracuje na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zaměřuje především na problematiku podpory malého rozsahu (de minimis). Do jeho pracovní náplně patří také vedení správních řízení ve spojitosti s pozdními záznamy do centrálního registru podpor malého rozsahu. Zabývá se mimo jiné problematikou podpory exportu a je koordinátorem pozice České republiky v rámci iniciativy Evropské komise k regulaci zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Evropské unie.

prezentace

 

Lenka Vytásková

Oddělení veřejné podpory ÚOHS / State Aid Department of the Office

 

Lenka Vytásková je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Podniková ekonomika a management. Na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2020. V oblasti veřejné podpory se zabývá otázkami cestovního ruchu, sociálními službami, audiovizí a transparentností podpor – TAM. Aktuálně spolupracuje na „covidových“ opatřeních.

prezentace  

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz