Fotogalerie

29. 11. 2011

file icon  632 KBfile icon  669 KB
file icon Michal Hašek, Kamil Jankovský a Petr Rafaj 2.6 MBfile icon Michal Hašek, Bedřich Danda a Hynek Brom 2.5 MB
Slavnostní zahájení
file icon  5 MBfile icon Josef Bejček, William E. Kovacic, Bedřich Danda, Kamil Jankovský, Petr Rafaj, Michal Hašek, David Raus 744 KB
file icon Josef Bejček, William E. Kovacic, Bedřich Danda, Kamil Jankovský, Petr Rafaj, Michal Hašek, David Raus 5.1 MBfile icon William E. Kovacic, Bedřich Danda, Kamil Jankovský, Petr Rafaj, Michal Hašek 2.6 MB
file icon William E. Kovacic 5.8 MBfile icon Kamil Jankovský 3.3 MB
file icon Kamil Jankovský, Petr Rafaj, Michal Hašek, David Raus, Bedřich Danda 6.4 MBfile icon David Raus 2.7 MB
file icon Josef Bejček 2.3 MBfile icon Josef Bejček a William E. Kovacic 2.4 MB

30. 11. 2011

Panel 1: Co nového v hospodářské soutěži
file icon Milan Brouček, Michal Petr, Tony Reeves 573 KBfile icon Michal Petr 625 KB
file icon Michal Petr, Tony Reeves, Milan Brouček 3.7 MBfile icon Tony Reeves 5.4 MB
file icon  4.4 MBfile icon  738 KB
Panel 2: Více ekonomický přístup
file icon Paul Tregear, Paula Ramada, Milan Brouček, Daniel Donath, Svend Albaek 5.5 MBfile icon Svend Albaek 3.7 MB
file icon Daniel Donath 5 MBfile icon Paula Ramada 3.6 MB
file icon Milan Brouček 2.4 MBfile icon Paul Tregear, Paula Ramada, Milan Brouček, Daniel Donath 4.9 MB
Panel 3: Soukromé prosazování soutěžního práva
file icon David Anderson, József Sárai, Jan Balarin, Filip Kubík, Jacques Steenbergen 4.3 MBfile icon Jacques Steenbergen 2.8 MB
file icon Filip Kubík 3 MBfile icon József Sárai, Filip Kubík, Jacques Steenbergen, Jan Balarin 3.9 MB
file icon József Sárai 2.4 MBfile icon Jan Balarin, Filip Kubík, Jacques Steenbergen, David Anderson 3.9 MB
file icon David Anderson, József Sárai, Jacques Steenbergen, Filip Kubík, Jan Balarin 2.6 MBfile icon  4.6 MB
Panel 4: Bid rigging
file icon Hanna Witt, Marta Skrobisz, Marc Reysen, Katharina Krauss, David McFadden a Theodor Thanner  4.2 MBfile icon David McFadden a Theodor Thanner 3.5 MB
file icon Marc Reysen 6 MBfile icon Marta Skrobisz 2.9 MB
file icon Hanna Witt 2 MBfile icon Katharina Krauss 2.3 MB

1. 12. 2011

Panel 5: Zákon o veřejných zakázkách a jeho připravovaná novelizace
file icon Eva Kubišová 3.3 MBfile icon Jan Sixta 2.2 MB
file icon Pavel Herman 1.9 MBfile icon Eva Kubišová a Pavel Herman 2.1 MB
file icon Jan Sixta, Pavel Herman, Eva Kubišová, Pavel Štorkán 3 MBfile icon Pavel Štorkán, Jan Sixta, Pavel Herman, Eva Kubišová 3.1 MB
Panel 6: Vývoj a směřování veřejných zakázek na evropské úrovni
file icon Jaroslav Kračún, David Petrlík, Eva Kubišová 2.4 MBfile icon Eva Kubišová 3.3 MB
file icon Jaroslav Kračún, Eva Kubišová, David Petrlík 2.2 MBfile icon Jaroslav Kračún 3.6 MB
Panel 7: Významná tržní síla
file icon Miroslav Toman, Hynek Brom, Luděk Svoboda, Radan Kubr 2.8 MBfile icon Hynek Brom 1.8 MB
file icon Radan Kubr 3.4 MBfile icon Luděk Svoboda 3.6 MB
file icon Hynek Brom, Luděk Svoboda, Radan Kubr, Miroslav Toman 2.2 MBfile icon Miroslav Toman, Hynek Brom, Luděk Svoboda, Radan Kubr  2.1 MB
Panel 8: Veřejná podpora
file icon Wouter Pieké, Kristina Haverkamp, Hynek Brom, Milan Bumbálek, Ondřej Dostal 2 MBfile icon Kristina Haverkamp, Hynek Brom 2.6 MB
file icon Wouter Pieké, Kristina Haverkamp 2.3 MBfile icon Wouter Pieké 2.2 MB
file icon Kristina Haverkamp 3.2 MBfile icon Ondřej Dostal 3.1 MB
file icon Milan Bumbálek 1.9 MBfile icon Wouter Pieké, Kristina Haverkamp, Hynek Brom 3 MB
file icon Hynek Brom, Wouter Pieké, Kristina Haverkamp, Milan Bumbálek, Ondřej Dostal 2.1 MBfile icon Hynek Brom 1.9 MB
file icon  9.8 MBfile icon  3.8 MB
Wannieck Gallery (31. 11. 2011)
file icon  710 KBfile icon  657 KB
file icon  730 KBfile icon  838 KB
file icon  566 KBfile icon  456 KB
file icon  710 KBfile icon  788 KB
file icon Petr Rafaj 431 KBfile icon Petr Rafaj 5 MB
file icon Petr Rafaj 5.3 MBfile icon  687 KB
file icon  636 KBfile icon  4 MB

cs | en